Paieška

Šv. Sostas: naujosios technologijos tetarnauja bendrajam gėriui

Šventojo Sosto Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterija gruodžio 9 d. surengė konferenciją, kurioje diskutuota, kokį indėlį gali atnešti naujosios technologijos popandeminiam pasauliui.

COVID-19 pandemija smarkiai paveikė daugelį veiklos sričių, globaliu mastu privertė susimąstyti apie struktūras ir reiškinius, valdančius pasaulį. Šiuo esminiu istorijos momentu reikia atitolti nuo technokratinės paradigmos, kaip sakė popiežius enciklikoje „Laudato si’“. Apie tai kalbėta konferencijoje, kurią gruodžio 9 d. surengė Šventojo Sosto Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterija kartu su Vatikano komisija kovai su COVID-19, keliais fondais, Amerikos katalikų universitetu ir kitomis institucijomis.

Konferencijos metu kalbėta apie tai, kaip naujosios technologijos galėtų pasitarnauti integraliai žmogaus plėtrai, ypač maisto saugumo, integralios sveikatos srityse, suteikiant prieigą prie COVID-19 vakcinų. Šis renginys taip pat suteikė progą kelti klausimus apie technologijų naudojimą ir jų įtaką žmogui, jo vystymuisi popiežiaus enciklikų „Laudato si’“ ir „Fratelli tutti“ šviesoje.

Konferencijoje, kurios tema – „Skatinti integralią žmogaus pažangą ir taiką skaitmeninėje eroje. Naujosios technologijos popandeminiame pasaulyje“ – buvo galima dalyvauti tiek gyvai, tiek nuotoliniu būdu. Konferencijoje kalbėjo dikasterijos prefektas kardinolas Peter Turkson, Popiežiškosios kultūros tarybos sekretorius vyskupas Paul Tighe. Diskusijose dalyvavo mokslininkai ir ekspertai, kurie kėlė etinius ir moralinius klausimus, susijusius su naujųjų technologijų įtaka, ieškant naujo požiūrio į visapusį žmogaus vystymąsi ir taiką.

„Šiuolaikiniai technologiniai procesai nėra neutralūs. Tai, kas vyksta, nėra vien tik technologijos progresas, tačiau ryšys tarp žmogaus orumo ir visuomenės, kuri yra ne technologinė, o technokratinė“, – sakė Alessio Pecorario, Vatikano komisijos kovai su COVID-19 darbo saugumo grupės koordinatorius, pridurdamas, kad technologijų pažanga kuria naujas neturinčių prieigos prie technologijų skurdo formas. Šventasis Sostas žvelgia į naująsias technologijas, nes jos gali pasitarnauti integraliam progresui. Technologijos turi vystytis kartu su žmogaus atsakomybe, vertybėmis ir sąžine. Šventasis Sostas nori atverti erdvę diskusijoms vardan bendrojo gėrio, tad konferencijoje buvo pristatytos galimybės ir pavojai, susiję su naujosiomis technologijoms. Jos gali tapti įrankiu įgyvendinant naują požiūrį, kaip linki popiežius. „Tikrasis saugumas – ne turėti ginklų, ne šalies saugumas, tačiau kiekvieno asmens saugumas visose dimensijose. Saugumas gali būti užtikrintas tada, kai visiems garantuojamas darbas, maistas ir prieiga prie sveikatos sistemos. Naujosios technologijos šia prasme gali tapti ypatingu įrankiu sveikatos sistemai, maisto saugumui“, – apibendrino Alessio PecorarioVatikano komisijos kovai su COVID-19 saugumo darbo grupės koordinatorius.

(DŽ/Vatican News)

2021 gruodžio 11, 09:19