Paieška

Didžioji Marijos bazilika Romoje Didžioji Marijos bazilika Romoje 

Mons. R. Makrickui – naujos pareigos Vatikane

Popiežius paskyrė mons. Rolandą Makricką nepaprastuoju komisaru, įgaliotu tvarkyti probleminius Popiežiškosios Didžiosios Marijos bazilikos kapitulos ekonominius ir finansinius reikalus, kurie labai pablogėjo dėl pandemijos, sakoma Šventojo Sosto spaudos salės komunikate.

Nuo 2019 metų mons. Rolandas Makrickas eina Vatikano valstybės sekretoriato administracijos skyriaus vadovo pareigas. Naujas papildomas Nepaprastojo komisaro pareigas mons. R. Makrickas vykdys su specialia komisija, kurią sudarys Apaštalų Sosto paveldo administracijos, Vatikano Miesto Valstybės vyriausybės (Governatorato) ir Šventojo Sosto Ekonomikos sekretoriato atstovai.

Popiežiškosios Didžiosios Marijos bazilikos kapitulos arkikunigas, kardinolas Stanisław Ryłko ir toliau bus atsakingas už liturgines apeigas ir pastoracinę veiklą Didžiojoje Marijos bazilikoje. (SAK / Vatican News)

2021 gruodžio 15, 13:48