Paieška

Nuotolinės konferencijos tema: „Ateities iššūkiai ir perspektyvos „Laudato si’“ ir „Fratelli tutti“ šviesoje“. Nuotolinės konferencijos tema: „Ateities iššūkiai ir perspektyvos „Laudato si’“ ir „Fratelli tutti“ šviesoje“. 

Pasaulis po pandemijos – iššūkiai teisingumo ir taikos komisijoms

Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterija pakvietė visų vyskupų konferencijų teisingumo ir taikos komisijas dalyvauti pasaulinėje konferencijoje apie Bažnyčios atsaką į žmonijos poreikius popandeminėje eroje.

Nuotoliniu būdu lapkričio 17–18 dienomis vykstančios konferencijos tema: „Ateities iššūkiai ir perspektyvos Laudato si’ ir Fratelli tutti šviesoje“. Lapkričio 17 d. konferencijos darbai skirti delegatams iš Europos, Okeanijos, Afrikos ir Azijos, lapkričio 18 d. – iš Lotynų Amerikos, Karibų salų, Kanados ir JAV. Konferencijoje, be skirtingų sričių ekspertų, dalyvauja Vienuolijų vyresniųjų sąjungos ir „Caritas“ organizacijos teisingumo ir taikos komisijų atstovai.

Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterija yra viena iš naujausių popiežiui tarnaujančių Romos kurijos institucijų, įsteigta 2016 m. Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterijoje, be kitų komisijų ir fondų, veikia ir Vatikano COVID-19 komisija, kad popiežius per ją galėtų išreikšti visos Bažnyčios rūpinimąsi žmonijos šeima pandemijos akivaizdoje.

„Dikasterijai iškilo poreikis kalbėtis su bažnytinėmis institucijomis, atsakingomis už teisingumą ir taiką, ypač COVID-19 pandemijos kontekste ir minėtųjų popiežiaus Pranciškaus enciklikų šviesoje“, – pažymi Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterija konferencijos pristatyme. Jame sakoma, jog reikia atsižvelgti į susidariusią naują situaciją, įvardyti teisingumo ir taikos komisijoms iškylančius uždavinius, sutvirtinti jų ir dikasterijos bendradarbiavimą ir iš šių komisijų sukurti naują pasaulinį tinklą. To siekiama per lapkričio 17–18 dienomis vykstančią konferenciją. (SAK / Vatican News)

2021 lapkričio 17, 08:30