Paieška

Palestinos prezidento vizitas Vatikane

Ketvirtadienį, lapkričio 4 d., popiežius Pranciškus priėmė Palestinos prezidentą Mahmoudą Abbasą, kuris vėliau taip pat susitiko su Vatikano valstybės sekretoriumi kardinolu Pietro Parolinu ir sekretoriumi santykiams su valstybėmis arkivyskupu Paulu Richardu Gallagheriu.

„Valstybės sekretoriate vykusio pokalbio metu buvo aptarti geri Šventojo Sosto ir Palestinos valstybės dvišaliai santykiai bei kiti abiem šalims svarbūs klausimai“, – sakoma po vizito paskelbtame oficialiame Šventojo Sosto spaudos salės komunikate. „Buvo pabrėžta, kad reikia skatinti žmonių brolybę ir taikų įvairių tikybų sambūvį. Kalbant apie izraeliečių ir palestiniečių taikos procesą, buvo pažymėta, kad būtina atnaujinti tiesioginį dialogą, kad būtų pasiektas dviejų valstybių sprendimas. Galiausiai buvo pakartota, kad Jeruzalė turi būti visų pripažįstama kaip susitikimo, o ne konflikto vieta ir kad jos statusas turi išsaugoti jos specifinę kaip visų trijų Abraomo religijų šventojo miesto tapatybę, suteikiant jai specialų tarptautiniu mastu garantuojamą statusą. Buvo taip pat kalbama apie būtinumą skubiai siekti taikos, vengti ginklų naudojimo ir kovoti su visų formų ekstremizmu ir fundamentalizmu.“

2021 lapkričio 04, 15:51