Paieška

Sikhai Sikhai 

Katalikų sveikinimas sikhams pagrindinės religinės šventės proga

Popiežiškoji tarpreliginio dialogo taryba pasveikino sikhų bendruomenes kasmet švenčiamo šios religijos pradininko Guru Nanako minėjimo proga.

Sikhams adresuotoje žinioje rašoma, kad rūpinimosi kultūra gali būti vaistas nuo mūsų laikų ligų, visų pirma nuo individualizmo ir abejingumo. Būtina siekti, kad rūpinimasis kitais žmonėmis ir mūsų visų bendrais namais taptų pagrindiniu mūsų bendros kultūros ir individualaus gyvenimo bruožu. Remiantis popiežiaus Pranciškaus mokymu, žinioje primenama, kad rūpinimosi kultūra prasideda nuo įsipareigojimo skatinti kiekvieno asmens orumą, solidarumo su vargstančiaisiais ir pažeidžiamaisiais, bendrojo gėrio siekimo ir rūpinimosi kūrinijos apsauga.

Skleisti rūpinimosi kultūrą turi vyriausybės ir nevyriausybinės organizacijos, švietimo įstaigos ir žiniasklaida, o visų pirma religiniai vadovai. Ypač jie turi nuolat kartoti savo religijų tikintiesiems, kad Dievas, žmogus ir kūrinija yra neatskiriamai susiję ir kad kiekvienas iš mūsų turime pareigą rūpintis Dievo kūrinija ir vienas kitu.

Laiškas baigiamas raginimu: „Mes, krikščionys ir sikhai, kiekvienas atskirai ir kaip bendruomenė, kartu su kitų religinių tradicijų žmonėmis ir visais geros valios žmonėmis darykime viską, kas įmanoma, kad rūpintumės vieni kitais, mūsų bendrais namais ir visa kūrinija.“ (jm / Vatican News)

2021 lapkričio 16, 15:31