Paieška

Čekijos vyskupai Romoje Čekijos vyskupai Romoje 

Čekijos vyskupai pradėjo vizitą „Ad limina“

Šiomis dienomis Romoje lankosi Čekijos vyskupai, pirmadienį pradėję savo vizitą „Ad limina“.

Jau sekmadienį, oficialios vizito pradžios išvakarėse, Čekijos vyskupai aukojo Mišias Romos žemutinėje Šv. Klemenso bazilikoje, kurioje yra palaidotas šv. Kirilas, kartu su broliu šv. Metodijumi pirmojo tūkstantmečio pabaigoje skelbęs Kristų slavų tautoms, taip pat ir čekams. Beje, šv. Metodijaus kapas yra Velehrado katedroje, Čekijos Respublikoje.

Oficiali vizito „Ad limina“ pradžia buvo pirmadienio rytą Čekijos vyskupų koncelebruotos Mišios prie šv. Petro kapo, Vatikano bazilikos kriptoje. Vizito kulminacija bus Čekijos vyskupų susitikimas su popiežiumi, įvyksiantis ketvirtadienio rytą.

Kaip Vatikano radijui sakė Čekijos vyskupų konferencijos primininkas Olomouco arkivyskupas Janas Graubneris, dabartinis Čekijos vyskupų vizitas „Ad limina apostolorum“ šiek tiek skiriasi nuo ankstesnių. Dėl pandemijos šį kartą vyskupų nelydi piligrimų grupės. Dėl sveikatos problemų neatvyko ir kai kurie vyskupai. „Tačiau tai neturės įtakos vizito eigai“, – sakė arkivyskupas, – „nes savo širdyse atsinešame visus tuos, kurie mums buvo patikėti mūsų tėvynės vyskupijose. Jie bus su mumis maldose visose šventose vietose, kurias aplankysime, ir susitikimuose su Šventuoju Tėvu bei įvairiose kongregacijose. Juos paminėsime per audienciją pas popiežių.“

Katalikų Bažnyčios Čekijos Respublikoje teritorinę struktūrą sudaro dvi – Prahos ir Olomouco – arkivyskupijos,  šešios vyskupijos ir viena graikų apeigų katalikų eparchija. Vyskupų – ordinarų, augziliarų ir emeritų – iš viso yra 26. Maždaug 10% iš 10,5 milijono šalies gyventojų per 2011 m. gyventojų surašymą deklaravo priklausą Katalikų Bažnyčiai. Apie 75% Čekijos gyventojų yra netikintys. (JM / Vatican News)

2021 lapkričio 09, 14:02