Paieška

Popiežius šv. Jonas XXIII Popiežius šv. Jonas XXIII 

Afrika. Popiežiai. Vatikano radijas

Vatikano radijas mini jubiliejų – prieš šešiasdešimt metų lapkričio 6 d. pradėtos nuolatinės VR transliacijos Afrikai.

Radijo transliacijų trumposiomis bangomis išplėtimas 1961 m. į Afrikos žemyną buvo reikšmingas įvykis Bažnyčiai stengiantis evangelizuoti pasitelkiant naująsias technologijas. Transliacijas Afrikai pradėjo popiežius šv. Jonas XXIII, kuris pirmojoje laidoje lotyniškai kreipėsi į Afrikos žemyno tautas.

Prieš pat transliacijos pradžią kardinolas J. Frings, Kelno arkivyskupas, pašventino jo arkivyskupijos Vatikano radijo transliacijoms Afrikai padovanotą naują 100 kW galingumo Telefunken trumpųjų bangų siųstuvą. Ta proga pranešta, kad Vatikano radijas Afrikai transliuos penkiomis kalbomis: anglų, prancūzų, portugalų, arabų ir svahelių.

Popiežius šv. Jonas XXIII kalbėjo apie laimingą dieną Afrikos tautoms, pasidžiaugė suteikiama galimybe naudotis radijo bangomis ir afrikiečiams. Popiežius patikino, jog daug įvairių ryšių jį sieja su afrikiečių tautomis ir iškiliais asmenimis iš šio žemyno ir kad jis turi jam ypatingai brangių atsiminimų. Popiežius Jonas XXIII, be kita ko, paminėjo lig šiol mažai žinomą ir retai minimą jo kelionę 1950 m. į šiaurės Afriką: „Su didžiu susižavėjimu aplankiau šiaurinės Afrikos pajūrio vietoves, kur dangus ir žemė spindi visu savo grožiu“, – pasakė popiežius Jonas XXIII per Vatikano radiją kalbėdamas apie apsilankymą Maroke, kai buvo arkivyskupas, Šventojo Sosto nuncijus Paryžiuje.

Jono XXIII tiesioginis įpėdinis Paulius VI 1969 m. buvo pirmasis popiežius, lankęsis Afrikoje, o pirmasis lankęsis Maroke 1985 metais buvo Jonas Paulius II. Jo pėdomis 2019 m. pasekė popiežius Pranciškus.

Jonas XXIII ne tik pradėjo Vatikano radijo laidas Afrikai, bet ir atvėrė kardinolų kolegiją Bažnyčios ganytojams iš Afrikos žemyno. Savo pirmojoje kalboje klausytojams Afrikoje popiežius Jonas XXIII pasakė, kad jis neužmiršta nenykstančius įspūdžius palikusių dienų, kai jis asmeniškai galėjo suteikti kunigystės pilnatvę daugeliui iš Afrikos kilusių ganytojų. „Kai pagal seną liturginį paprotį bučiavau juos taikos pabučiavimu, atrodė, kad apglėbiu ir bučiuoju visas Afrikos tautas“, – sakė popiežius.

Popiežius Jonas XXIII taip pat Vatikano radijo transliacijomis reikšmingai prisidėjo priartinant Apaštalų Sostą prie Afrikos. Nuo pirmosios Pauliaus VI kelionės į žemyną įvyko dar bent 17 popiežių kelionių, buvo aplankyti beveik visi Afrikos kraštai, kai kurie – po kelis sykius. Nuo popiežiaus Pauliaus VI laikų tapo įprasta, kad Romos kurijoje į vadovaujančius postus skiriami vyskupai ir kardinolai iš Afrikos. Žemyno katalikų bendruomenė yra viena iš sparčiausiai augančių pasaulyje, pvz., paskaičiuota, jog Kongo DR artimiausioje ateityje aplenks Indiją, tapdama trečiu kraštu pasaulyje pagal katalikų siaičių po Brazilijos ir Meksikos. Ne vieną dešimtmetį spėliojama, jog jau atėjo metas matyti vyskupą iš Afrikos išrenkamą šv. Petro sosto įpėdiniu. Tačiau Bažnyčios dviejų tūkstančių metų istorijoje tai nebūtų stulbinanti naujiena – net trys popiežiai buvo afrikiečiai, visi šventieji: Viktoras I, Miltiadas ir Gelazijus I. Nors biografinės žinios apie pirmųjų amžių popiežius gana šykščios, manoma, kad Viktoras I, iš eilės keturioliktasis popiežius, gimė Šiaurės Afrikoje, o kiti du – ketvirtojo amžiaus popiežius Miltiadas ir penktajame amžiuje gyvenęs Gelazijus buvo afrikiečių kilmės, tačiau manoma, kad abu gimė Romoje. Be kita ko, pirmasis popiežius afrikietis šv. Viktoras I, anuomet, kai krikščioniškoji Roma kalbėjo graikiškai, buvo pirmasis popiežius, kalbėjęs lotynų kalba – kalba, kuria į klausytojus kreipėsi šv. Jonas XXIII pirmojoje Vatikano radijo transliacijoje Afrikos žemynui 1961 metų lapkričio 6 d. (SAK / Vatican News)

Popiežiaus Jono XXIII kalba Afrikos tautoms per Vatikano radiją („L'Osservatore Romano“)
Popiežiaus Jono XXIII kalba Afrikos tautoms per Vatikano radiją („L'Osservatore Romano“)
2021 lapkričio 07, 10:02