Paieška

Pirmasis Romos Mišiolas lietuvių kalba  Pirmasis Romos Mišiolas lietuvių kalba  

Paskelbtas dekretas dėl liturginių tekstų vertimų

Dievo kulto ir sakramentų tvarkos kongregacija paskelbė dekretą dėl popiežiaus Pranciškaus iš dalies pakeistos liturginių tekstų vertimo į vietines kalbas tvarkos įgyvendinimo.

Šį penktadienį, spalio 22 d., paskelbtas kongregacijos vykdomasis dekretas „Postquam Summus Pontifex“ nurodo tvarką, kaip turi būti įgyvendinamos normos, kurias įvedė popiežius Pranciškus 2017 m. rugsėjo 3 d. paskelbtu motu proprio „Magnum principium“.

Ką pakeitė prieš ketverius metus popiežiaus paskelbtas juridinis aktas ir apie ką kalbama dabar išleistame dekrete, Vatikano radijui duotame interviu paaiškino Dievo kulto ir sakramentų tvarkos kongregacijos prefektas arkivyskupas Arthur Roche.

Pasak jo, apibendrinant galima pasakyti, kad motu proprio „Magnum principium“ pakeitė kai kurių Kanonų teisės kodekso normų, susijusių su liturginių knygų leidimu vietinėmis kalbomis, formuluotes ir dėl to buvo padaryta pakeitimų 838 kanono tekste, konkrečiai 2 ir 3 paragrafuose. Iš esmės tuo siekiama, kad Šventojo Sosto ir Vyskupų konferencijų bendradarbiavimas būtų lengvesnis ir vaisingesnis. Vyskupų konferencijos dabar yra labiau atsakingos už tai, kad būtų išversta į vietines kalbas ir veiksmingai perteikta visa, kas yra Romos apeigų Bažnyčios liturginėse knygose, sakė už liturgiją atsakingos Šventojo Sosto kongregacijos vadovas.

Gana ilgas vykdomasis dekretas, paskelbtas šventojo popiežiaus Jono Pauliaus II liturginio minėjimo dieną – spalio 22-ąją, pateikia nuorodas, išplaukiančias iš jau prieš ketverius metus paskelbtu popiežiaus motu proprio įvestų pakeitimų. Arkivyskupas Arthur Roche dar kartą pabrėžė, kad popiežius Pranciškus, iš dalies pakeitęs liturginių tekstų vertimo ir vertimų tvirtinimo taisykles, suteikė Vyskupų konferencijoms daugiau kompetencijų ir didesnę atsakomybę tiek rengiant ir tvirtinant liturginių tekstų vertimus, tiek sprendžiant dėl jų adaptavimo konkrečiame vietiniame kontekste. Tačiau ir toliau Dievo kulto ir sakramentų tvarkos kongregacija yra atsakinga už Vyskupų konferencijų patvirtintų adaptacijų patikrinimą (recognitio) ir atliktų vertimų patvirtinimą (confirmatio). Visa tai turi būti daroma bendradarbiavimo ir dialogo atmosferoje, kaip nurodė popiežius Pranciškus savo motu proprio „Magnum principium“, sakė kongregacijos prefektas. (JM / Vatican News)

2021 spalio 22, 12:44