Paieška

Antroji lenkų vyskupų grupė Romoje Antroji lenkų vyskupų grupė Romoje 

Lenkijos vyskupai tęsia vizitą „Ad limina“

Penktadienio susitikimu su popiežiumi Pranciškumi pirma Lenkijos vyskupų grupė užbaigė praėjusią savaitę vykusį vizitą „Ad limina“. Šią savaitę Vatikane lankosi antra grupė.

Lenkijos vyskupų vizitas Vatikane buvo planuotas jau praėjusių metų pradžioje, tačiau prasidėjus pandemijai jis buvo atidėtas. Be pandemijos sukeltų rimtų iššūkių tikinčiųjų bendruomenės gyvenimui, Lenkijoje per pastaruosius keliolika mėnesių taip pat buvo atskleisti nepilnamečių seksualinio išnaudojimo Bažnyčios aplinkoje atvejai, už nusikaltimų slėpimą arba aplaidų bylų tvarkymą Šventasis Sostas nubaudė kelis vyskupus. Tad ir vizitas „Ad limina“ žiniasklaidoje dažnai pristatomas kaip skubus neeilinis vyskupų iškvietimas į Vatikaną.

Tai nebuvo iškvietimas „ant kilimėlio“, bet labai broliškas susitikimas su Šventuoju Tėvu, pasakojo lenkai vyskupai po penktadienį įvykusio susitikimo su popiežiumi. Apie brolišką atmosferą byloja kad ir tai, jog per audienciją visi buvo susodinti ratu ir popiežius, pradėdamas susitikimą, paprašė kalbėti atvirai ir laisvai, sakydamas, kad joks klausimas nebus netinkamas ir pažadėdamas į kiekvieną atsakyti. Pasak penktadienio susitikime dalyvavusių Lenkijos vyskupų, jų grupės vizitą „Ad limina“ užbaigianti audiencija buvo labai geras Bažnyčios sinodiškumo pavyzdys.

Šios savaitės penktadienį popiežius Pranciškus priims ir antrąją lenkų vyskupų grupę. Iki baigiamosios popiežiaus audiencijos šią grupę sudarantys vyskupai lankosi Šventojo Sosto dikasterijose, aukoja Mišias Romos bazilikose prie apaštalų kapų. Kaip praneša Lenkijos vyskupų konferencija, susitikimuose su Romos kurijos vadovais kalbama apie santuokos ir šeimos krizę, kuri vyksta bendrame tradiciškai katalikiškos visuomenės laicizacijos  kontekste. Santuokos nepastovios, kas trečia nutraukiama, vis daugiau porų gyvena nesusituokusios.

Šventojo Sosto žinybų vadovai taip pat labai domisi migrantų padėtimi, ypač situacija prie sienos su Baltarusija. Lenkijos vyskupai pabrėžė tarptautinį ir politinį šios krizės kontekstą, tačiau Vatikano vadovams labiau rūpi žinoti, kokie yra Bažnyčios veiksmai. Daugiausia dėmesio buvo skiriama dviem dalykams: jau rugpjūčio mėnesį Lenkijos vyskupų konferencijos išsakytai pozicijai ir paskelbtam raginimui padėti kenčiantiems žmonėms bei prieš keletą dienų Lenkijos vyskupų konferencijos primininko paskelbtam raginimui sudaryti sąlygas, kad prie sienos įstrigę asmenys būtų perkelti į šalies vidų, kur būtų galima jais geriau pasirūpinti, ypač suteikti medicinos pagalbą.

Per susitikimus Vatikane taip pat kalbama apie sveikatos priežiūros problemas, kurias išryškino COVID-19 pandemija, taip pat apie sielovados sunkumus dabartinėmis sąlygomis. Palyginti daug dėmesio skiriama ir rūpinimosi kūrinija tematikai, kuri Lenkijoje labai aktuali. Nors, antra vertus, kalbama ne apie kažkokią naują katalikišką ekologiją, bet apie integralų požiūrį į žmogų ir jo santykį su kitais žmonėmis, kūrinija ir Kūrėju. (JM / Vatican News)

2021 spalio 12, 13:38