Paieška

Justin Welby: Dievas didesnis už pasaulio sunkumus

Justin Welby, Kenterberio arkivyskupas, šiomis dienomis dalyvaujantis įvairiuose susitikimuose Romoje su kitais religijų lyderiais, taip pat su popiežiumi Pranciškumi, interviu „Vatican News“ portalui kvietė nepaisant visų sunkumų, kuriuos pasaulis patiria, pasitikėti Dievu, nebijoti.

„Koronaviruso pandemija baisi. Pasaulyje plinta karai. Šių baisių įvykių pasekmės turbūt lydės mus dar daugeli metų. Tačiau mes tarnaujame Dievui, kuris prikėlė Jėzų iš mirties. Todėl sakau sau ir kitiems: „Nebijokite! Dievas didesnis už bet kokius pasaulio į mus metamus sunkumus“, – pasakė Justin Welby, Kenterberio arkivyskupas. Pokalbyje buvo jo klausiama apie ekumenizmą, klimato kaitą, sinodiškumą, taip pat apie jo ir popiežiaus svajonę aplankyti Pietų Sudano krikščionių bendruomenes.

Klausiamas apie Didžiosios Britanijos ir Italijos vyriausybių atstovų, vykdančių COP26 prezidiumo pareigas, susitikimą pirmadienį, spalio 4 dieną Vatikane su religijų lyderiais, arkivyskupas patikino, jog salėje tuo metu buvo apie 80% pasaulio religijų atstovai.

„Turime veikti trimis kryptimis: nuo viršūnių į apačią, iš centro į pakraščius ir iš apačios į viršų. Ypač religijoms būdinga veikti iš apačios į viršų. Negalime pamokslauti, kaip ir ką daryti, o turime veikti plėtros ir švietimo sferose, taip pat reikia skatinti ir palaikyti atsakinguosius, taip pat turime keisti įpročius, pav. Anglikonų Bažnyčia užsibrėžė tikslą iki 2030 m. pasiekti, kad visi bažnytiniai pastatai, įskaitant mokyklas, neprisidėtų prie anglies dioksido emisijos – būtų CO2 neutralūs“, – sakė Anglikonų primas. „Tai milžiniškas iššūkis, bet mes tai darome“, – pridūrė jis.

Išsamiai pristatęs Anglikonų Bažnyčioje kiek kitaip suvokiamą sinodiškumą, arkivyskupas pasakojo, kad labai įdėmiai seka poslinkius Katalikų Bažnyčioje šia tema ir popiežiaus kvietimą sinodiškumą suvokti kaip ėjimą kartu tuo pačiu keliu.

„Mes, religijų lyderiai, kalbėjome ir apie svarbą, kad Bažnyčia neliktų įstrigusi vietoje, kad nebūtų stacionari, o judėtų. Šiuo požiūrių visi mes vienodai suprantame, ką reiškia būti Bažnyčia, t.y. kad einame kartu. Sinodas leidžia tai daryti: eiti kartu, vieni kitų klausytis, stiprinti silpnuosius, padėti stipresniesiems, kad jie tarnautų silpnesniems, ir ne dominuoti“, – sakė Justin Welby.

Pasak jo, vienas iš žavingiausių atradimų ekumeniniame dialoge per pastaruosius metus yra supratimas, jog reikia ne nurodinėti, ne pamokslauti, ką norime pasakyti ir to mokyti, o pasakyti „turime mokytis iš tavęs“. „Turime taip elgtis, mokytis vieni iš kitų“.

Anglikonų primas, pasiteiravus apie jo ir popiežiaus Pranciškaus ketinimą nuvykti į vieną vargingiausių Afrikos valstybių – Pietų Sudaną – pripažino, jog „taip pat toje šalyje taika sunkiai kuriama – stebina, kai konstatuojame tiek taikos laimėjimus, tiek pralaimėjimus“.

„Tai būtų labai svarbi kelionė. Turime paliudyti ganytojų meilę kaimenės avims, jų klausytis, palydėti sužeistuosius. Gražiuoju popiežiaus Pranciškaus išsireiškimu, turime užuosti savo avių kvapą, atpažinti jų kvapą ir tarnauti“, pasakė anglikonų primas, Kenterberio arkivyskupas Justin Welby.

Pasibaigus pokalbiui, arkivyskupas pasidžiaugė ant savo rankos piršto mūvimu istoriniu vyskupišku žiedu, kurį 1966 m. jo pirmtakui arkivyskupui Michaelui Ramsey padovanojo popiežius šv. Paulius VI. Žiede su brangakmeniais įspaustas popiežiaus Pauliaus VI herbas. Tai buvo dovana staigmena, popiežiaus įteikta po ekumeninių pamaldų Pauliaus bazilikoje už Romos mūrų. Pats popiežius užmovė jam šį žiedą; šis viešas gestas pribloškė primą, pasakojo arkivyskupas Justin Welby. Jis prisiminė, kad dieną prieš simboliškos dovanos įteikimą, taip pat Anglikonų primas M. Ramsey padarė simbolišką gestą: atėjęs į istorinę audienciją – pirmąją po prieš keturis šimtmečius nutrūkusių Anglikonų ir Katalikų Bažnyčių santykių –  atsiklaupė priešais popiežių. (SAK / Vatican News)

2021 spalio 06, 13:27