Paieška

Šventųjų skelbimo kongregacija Šventųjų skelbimo kongregacija 

Įsigaliojo Postulatorių reglamentas

Beatifikacijos ir kanonizacijos bylose itin svarbus postulatoriaus vaidmuo – jis prilyginamas bylos varikliui. Pirminis jo uždavinys – surinkti visas žinias apie Dievo tarno gyvenimą, kankinystę, šventumo ir gyvenimo aukojimo apraiškas, jau gyvuojantį pamaldumą į jį. Nuo spalio 11 dienos įsigaliojo naujas Postulatorių reglamentas.

Šventųjų skelbimo kongregacijos interneto svetainėje nurodoma, kad reglamentas yra sąvadas visų anksčiau paskelbtų normų, kurios reguliuoja, kas ir kaip turi vesti bylas, kurios, jei nėra kliūčių, baigiasi palaimintojo ar šventojo pripažinimu. Svarbu pabrėžti, kad tokios bylos yra grindžiamos tiesos ieškojimo principu: turi būti siekiama ne savitikslių beatifikacijų ar kanonizacijų, tačiau sąžiningo ir tikrovę atitinkančio ištyrimo. Taip pat negalima pamiršti, jog šventumas siejasi su dvasiniu matmeniu.

Jei seniau postulatoriaus vaidmuo buvo patikimas dvasininkams, tai šiandien postulatoriumi gali būti bet kuris tikintysis katalikas (vyras arba moteris), pasižymintis nuosekliu krikščionišku gyvenimu, turintis reikalingų teologinių, kanonų teisės ir istorijos žinių, taip pat išmanantis Šventųjų skelbimo kongregacijos procedūras. Nurodoma, kad bylai pasiekus Romą, jos postulatorius turi turėti specialios Šventųjų bylų tyrimų mokyklos diplomą. Patartina, kad ir bylos tyrimo vyskupijoje fazės postulatorius turėtų tokį diplomą.

Postulatoriai ir jų darbas padeda išryškinti tų pakrikštytųjų, kurie gyveno pagal Evangeliją ir ją liudijo, pavyzdžius, nurodoma Postulatorių reglamente, kurio įvadinėje dalyje cituojama popiežiaus Pranciškaus pastaba, jog postulatorių vaidmuo reikalauja tarnavimo tiesai ir bendradarbiavimo su Šventuoju Sostu nuostatos. „Tegu jie nesivadovauja materialiu žvilgsniu ar ekonominiais interesais, teneieško savo asmeninių pozicijų įtvirtinimo ir ypač vengia visko, kas prieštarauja jų atliekamo bažnytinio darbo prasmei. Tegu postulatoriams niekad nepritrūksta sąmoningumo, jog beatifikacijos ir kanonizacijos bylos yra dvasinio, o ne procedūrinio pobūdžio. Todėl josturi būti tiriamos su evangeliniu jautrumu ir moraliniu nuoseklumu“, – sakė popiežius Pranciškus 2019 gruodžio mėnesio audiencijoje Šventųjų skelbimo kongregacijai. (RK / Vatican News)

2021 spalio 13, 13:54