Paieška

Amazonijos miškai Amazonijos miškai 

Gamtos ir tvarumo ekspertas paskirtas Popiežiškosios akademijos nariu

Šventojo Sosto spaudos salė pranešė apie naujo Popiežiškosios socialinių mokslų akademijos nario paskyrimą. Narių gretas papildė brazilų profesorius Virgílio Maurício Viana, gamtininkas ir tvarių žmonių bendruomenių santykių su natūralia aplinka vystytojas.

1960 metais gimusio brazilų profesoriaus akademinėje biografijoje nurodoma, kad San Paulo universitete jis įgijo mokslinį laipsnį miškotvarkos srityje, vėliau apsigynė evoliucinės biologijos daktaro laipsnį Harvardo universitete, tęsė tvaraus vystymosi studijas Floridos universitete. Vėliau pats darbavosi universitete, nuo praėjusio amžiaus paskutiniojo dešimtmečio įsitraukė į pirmųjų Brazilijos vyriausybinių programų, skirtų aplinkos apsaugai, ypač Amazonijos regione, kūrimą ir įgyvendinimą. Virgílio Maurício Viana taip pat ėjo įvairių mokslinių asociacijų pirmininko pareigas, yra 12 knygų ir apie 300 straipsnių autorius. Šiuo metu brazilų gamtininkas vadovauja Amazonijos tvarumo fundacijai, kuri bendradarbiauja su daugiau nei 500 bendruomenių, gyvenančių saugomose teritorijose šešiolikoje Brazilijos valstijų. (RK / Vatican News)

2021 spalio 20, 15:15