Paieška

Šviesos šventės papuošimai Šviesos šventės papuošimai 

Divalio šventės linkėjimas: būti šviesa krizės laikotarpiu

Lapkričio 4-ąją, kai Katalikų Bažnyčia švenčia vyskupo šv. Karolio Boromiejaus minėjimą, induistų ir kitos Rytų religijų bendruomenės šiemet mini šviesos šventę – Divalį. Šventės proga pasaulio induistus pasveikino Popiežiškoji tarpreliginio dialogo taryba.

Tarybos pirmininkas Angel Ayuso Guixot, linkėdamas induistams laimingos Divalio šventės, išsakė viltį, kad ji leis visų gyvenimus, namus ir bendruomenes apšvieti geresnės ateities viltimi, nepaisant baimės ir netikrumo dėl dabartinės pandemijos ir per ją visą pasaulį apėmusios krizės.

Kardinolas taip pat reiškė viltį, kad krikščionys ir induistai gebės pagal savo tradicijas suteikti žmonėms vilties šviesos tokiu laikotarpiu, kaip dabartinis, po kelių pandemijos bangų, kurių atvertas žaidas pernelyg gerai prisimename: sujauktus žmonių gyvenimus, nusivylimą, beviltiškumą ir bejėgiškumą, taip pat baimę, kuri lydi visus destruktyvius pasaulio įvykius, nuo terorizmo iki ekologinių katastrofų.

Pasak Popiežiškosios tarybos pirmininko, katalikai ir induistai gali parodyti, kaip būti kartu, su pasiryžimu ir meile įveikti visas krizes, net tas, kurios gali atrodyti neįveikiamos. Solidarumo galia, kurią išlaisviname gelbėdami vargstančius ir globodami stokojančius, ypač kai tai darome tarpreligiškai ir atsakingai, padaro matomą vilties šviesą, kurią visų religinių tradicijų tikintieji yra įpareigoti skleisti nevilties ir tamsos laikais.

Tik geriau supratę, kad visi esame vieni kitų dalis, vieni kitų broliai ir seserys, kad dalijamės atsakomybe vieni už kitus ir už planetą, kuri yra mūsų bendri namai, galėsime mėginti save prikelti iš bet kokio beviltiškumo. Būdami vieni nuo kitų priklausomi ir vieni su kitais elgdamiesi solidariai, galėsime geriau įveikti kiekvieną krizę. Net didieji pasauliniai iššūkiai, kurie gresia sujaukti darną tarp gamtos ir žmonių ir darnų žmonių sugyvenimą, tokie kaip klimato kaita, religinis fundamentalizmas, terorizmas, kraštutinis nacionalizmas, ksenofobija, gali būti veiksmingai sprendžiami, nes tai visų rūpestis.

Religinės tradicijos, būdamos tūkstantmetės išminties sergėtojos ir turėdamos galią krizės laikais dvasiškai pakelti kitus, kartu gali padėti individams ir bendruomenėms  pasukti savo gyvenimo vilties kompasą, savo žvilgsnius kreipti už savo dabartinio beviltiškumo.

Religijų ir bendruomenių lyderiai turi palaikyti brolystės ir seserystės dvasią tarp savo tikinčiųjų, kad padėtų jiems eiti ir dirbti kartu su kitų religinių tradicijų žmonėmis, ypač krizės ir katastrofų laikotarpiu. Būti tarpreligiškai atsakingais vieniems už kitus yra geras būdas stiprinti tarpusavio solidarumą ir brolybę, padėti nukentėjusiems ir žadinti nuliūdusiųjų viltį.

Kaip krikščionys ir induistai, individualiai ir bendruomenės, stenkimės kartu su kitų religinių tradicijų ir geros valios žmonėmis padėti beviltiškumo ištiktiems žmonėms įsinešti šviesos į savo gyvenimus. Laimingo Divalio, palinkėjo kardinolas Angel Ayuso Guixot, Popiežiškosios tarpreliginio dialogo tarybos pirmininkas. (SAK / Vatican News)

2021 spalio 29, 12:59