Paieška

2021 m. rugsėjo 23 d. audiencija 2021 m. rugsėjo 23 d. audiencija 

Tęsiasi Prancūzijos vyskupų vizitai „ad limina“

Šiomis dienomis prancūzų vyskupų grupė lankosi Romoje su vizitu „ad limina“. Ketvirtadienį juos priėmė popiežius Pranciškus.

Prancūzijos katalikų vyskupų vizitai „ad limina“ Romoje prasidėjo 2020 pavasarį, tačiau dėl pandemijos buvo atidėti. Rugsėjo mėnesį vizitai buvo atnaujinti: rugsėjo 6–11 dienomis atvyko viena prancūzų ganytojų grupė, rugsėjo 20–25 dienomis lankosi kita. Ją sudaro Prancūzijos sostinės Paryžiaus bažnytinės provincijos, vidurio Prancūzijos-Klermono ir Liono – bei kariuomenės ordinariato vyskupai. 

Vyskupų kongregacijos parengtame Vizitų „ad limina“ direktoriume, plačiai paaiškinančiame šių vizitų teologinę, dvasinę-sielovadinę ir istorinę-juridinę prasmę, nurodoma, kad tokie vizitai turi du pagrindinius tikslus: pagerbti apaštalų Petro ir Pauliaus kapus, esančius, atitinkamai, Šv. Pauliaus už mūrų bazilikoje ir Šv. Petro bazilikoje, ir, antra, susitikti su Petro įpėdiniu, Romos vyskupu. 

Vizito „ad limina“ metu vyskupai popiežiui pristato ataskaitas ir padėtį savo vyskupijose, taip pat savo lūkesčius ir viltis. Jie susitinka su popiežiaus bendradarbiais įvairiose Romos kurijos kongregacijose ir dikasterijose, su jais tariasi dėl įvairių praktinių problemų ir klausimų sprendimų. Tarp jų, kaip prancūzų katalikų televizijai KTO sakė Šamberi vyskupas Philippe Ballot, šiomis dienomis taip pat esantis Romoje, yra greitesnio santuokų anuliavimo ar nepilnamečių išnaudojimo prevencijos gerinimo klausimai. 

Kita vertus, direktoriumas pabrėžia, jog vyskupų vizitai į Romą, susitikimai su popiežiumi – ši istorinė tradicija siekia pirmąjį tūkstantmetį ir pamažu tapo privaloma – nėra vien juridinio ir administracinio pobūdžio. Tai svarbi Bažnyčios vienybės ir kolegialumo išraiška. Vizitas „ad limina“ yra tikra piligrimystė, kuriai dvasiškai rengiamasi iš anksto, kurioje dalyvaujama ir meldžiamasi kartu su broliais vyskupais. (RK / Vatican News)

 

2021 rugsėjo 23, 16:05