Paieška

Popiežius ir Fernando Vergez Alzaga Popiežius ir Fernando Vergez Alzaga 

Romos kurijos naujienos

Popiežius paskyrė naują Vatikano Miesto Valstybės komisijos pirmininką, kuris, kaip įprasta, tuo pat metu eis ir Vatikano Miesto Valstybės gubernatūros pirmininko pareigas. Pranciškus taip pat paskyrė Dvasininkijos kongregacijos sekretorių.

Popiežiškosios Vatikano Miesto Valstybės komisijos pirmininku ir Vatikano Miesto Valstybės gubernatūros pirmininku popiežius paskyrė vyskupą Fernando Vergez Alzaga LC, nuo 2013 m. einantį Vatikano Miesto Valstybės gubernatūros generalinio sekretoriaus pareigas. Ispanų kilmės vyskupą ir Kristaus legionierių kongregacijos narį, iš Salamankos kilusį 76 m. amžiaus Fernando Vergez Alzaga skirdamas pirmininku popiežius kartu suteikė jam asmeninį arkivyskupo titulą.

Fernando Vergez Alzaga pradėjo tarnystę Romos kurijoje 1972 m., yra buvęs Pašvęstojo gyvenimo kongregacijos, Popiežiškosios pasauliečių komisijos ir Šv. Sosto nuosavybės administracijos darbuotojas, 2008 m. popiežius Benediktas XVI jį paskyrė Vatikano Miesto Valstybės telekomunikacijos direktoriumi.

Naujose pareigose Fernando Vergez Alzaga pakeičia kardinolą Giuseppe Bertello, kurio prašymą atleisti iš pareigų popiežius patenkino vasario mėnesį. 78 m. amžiaus kardinolas G. Bertello yra vienas iš popiežiaus Kardinolų tarybos, sudarytos jam padėti Bažnyčios valdymo ir Kurijos reformos klausimais, narys.

Arkivyskupas Fernando Vergez Alzaga Popiežiškosios Vatikano Miesto Valstybės komisijos ir Vatikano Miesto Valstybės gubernatūros pirmininkas pareigas perims spalio 1 d.

Dvasininkijos kongregacijos sekretorius

Popiežius Dvasininkų kongregacijos sekretoriumi paskyrė kun. Andres Gabriel Ferrada Moreira, buvusį šios kongregacijos pareigūną. Jis taip pat paskirtas tituliniu Tiburnijos arkivyskupu. Neseniai, birželio mėnesį, popiežius naujuoju šios kongregacijos prefektu paskyrė vyskupą iš Pietų Korėjos Lozorių You Heungsiką. 69 metų prefektas, Tedžono vyskupas emeritas, netrukus atvyko į Romą ir rugpjūčio 2-ąją dieną perėmė Dvasininkijos kongregacijos prefekto pareigas.

Pirmasis jo bendradarbis kongregacijoje arkivyskupas Andres Gabriel Ferrada Moreira gimė 1969 m. Čilės sostinėje Santjage, 1999 m. buvo įšventintas Santjago arkivyskupijos kunigu, 2006 m. baigė studijas Romoje, ėjo Santjago arkivyskupijos kunigų seminarijos studijų direktoriaus ir prefekto pareigas, nuo 2018 metų tarnauja Dvasininkijos kongregacijoje. (SAK / Vatican News)

2021 rugsėjo 08, 15:30