Paieška

Kardinolas K. Krajewskis (dešinėje) Kardinolas K. Krajewskis (dešinėje) 

Popiežiaus labdaros tarnyba rugpjūtį neatostogavo

Nuo daugiau nei pusę milijono eurų kainuojančio kompiuterinės tomografijos aparato dovanojimo vienai Madagaskaro ligoninei iki ledų porcijos Romos kalėjimų įnamiams itin karštomis šios vasaros dienomis: tokiais mažais ir dideliais artimo meilės gestais rugpjūčio mėnesį dalijosi Popiežiaus labdaros tarnyba, kuriai vadovauja apaštališkasis išmaldininkas kardinolas Konradas Krajewskis.

„Popiežiaus artimo meilės ranka“ – taip kartais pavadinama Popiežiaus labdaros tarnybos misija – stengėsi atlikti įvairius darbus, vardijamus gailestingumo darbų kūnui ir sielai sąraše: lankyti kalinius, guosti praradusius viltį, pavalgydinti alkanus, aprengti nuogus, priimti piligrimus ir svetimšalius, aplankyti ligonius, palaidoti mirusius.  

Padedant kalėjimų kapelionams, dviejų didelių Romos kalėjimų gyventojams išdalinta keliolika tūkstančių porcijų ledų. Vakarienė picerijoje grupelėms Romos benamių ar globos namų gyventojų. Modernus tomografas Madagaskarui ir dar beveik du milijonai eurų klinikų ir ambulatorijų trijose skurdžiausiose Afrikos šalyse įrengimui. Vaistų, kvėpuoti padedančių aparatų ir kitų medicininių priemonių siuntos diplomatiniu paštu ten, kur jų prašė apaštaliniai nuncijai. Visa tai vardijama Popiežiaus labdaros tarnybos pranešime apie veiklą paskutinį vasaros mėnesį.   

Jame primenamas popiežiaus kvietimas bulėje Misericordiae bultus, paskelbtoje Gailestingumo ypatingojo jubiliejaus proga, tačiau galiojantis ne vien jubiliejaus laikotarpiui, bet per visą kiekvieno krikščionio gyvenimą: artimo meilė yra Kristaus mokinių „tapatybės kortelė“. 

„Nuoširdžiai trokštu, kad krikščionys jubiliejaus metais pagalvotų apie gailestingumo darbus kūnui ir sielai. Tai bus būdas, kaip pabudinti savo sąžinę, dažnai miegančią skurdo dramos akivaizdoje, ir vis giliau skverbtis į Evangeliją, kurioje dieviškasis gailestingumas teikiamas pirmiausia vargdieniams. Jėzus šiuos gailestingumo darbus išvardija savo mokyme, kad galėtume pasitikrinti, ar gyvename kaip jo mokiniai, ar ne? Iš naujo atraskime gailestingumo darbus kūnui: išalkusį pavalgydinti, ištroškusį pagirdyti, nuogą aprengti, ateivį priimti, ligonį slaugyti, kalinį aplankyti ir mirusį palaidoti. Neužmirškime ir gailestingumo darbų sielai: nemokantį pamokyti, abejojančiam patarti, nuliūdusį paguosti, pikta darantį sudrausti, įžeidimus atleisti, kantriai pakęsti mus skaudinančius žmones, melstis už gyvus ir mirusius“, – rašė popiežius Pranciškus (Misericordiae vultus, 15). (RK / Vatican News)

2021 rugsėjo 23, 16:12