Paieška

Jose Freire Falcao Jose Freire Falcao 

Mirė kardinolas J. F. Falcao

Sekmadienį, rugsėjo 26 d., mirė kardinolas Jose Freire Falcao, Brazilijos arkivyskupas emeritas. 96 metus einantis J. F. Falcao pastaruoju metu buvo pagal amžių penktas vyriausias kardinolas ir vienas iš vyriausių Brazilijos vyskupų.

Prieš savaitę nustačius užsikrėtimą COVID-19, kardinolas J. F. Falcao buvo paguldytas į ligoninę, tačiau jo sveikata sparčiai blogėjo. Jo mirtis siejama su koronaviruso infekcijos pasekmėmis. Brazilijos kardinolas yra trečias kardinolų kolegijos narys, miręs nuo COVID-19 nuo pandemijos pradžios.

Buvęs trijų Brazilijos vyskupijų ganytoju – Limoeiro do Norte, Teresinos ir sostinės Brazilijos – Jose Freire Falcao 1988 metais buvo vienas iš 24 popiežiaus šv. Jono Pauliaus II paskirtų kardinolų, kartu su tuometiniu Kaišiadorių apaštaliniu administratoriumi vyskupu Vincentu Sladkevičiumi.

Kardinolas J. F. Falcao ėjo įvairias atsakingas pareigas tiek Brazilijos vyskupų konferencijoje, tiek Lotynų Amerikos episkopatų taryboje (CELAM), dalyvavo tarybos susitikimuose ir buvo jos vicepirmininkas. 2005 m. kardinolas dalyvavo Josephą Ratzingerį – Benediktą XVI popiežiumi išrinkusioje konklavoje.

„Nuolankiai tarnauti“ buvo velionio vyskupiškas šūkis. „Dėl šios netekties giliai liūdi Brazilijos arkivyskupijos tikintieji, menantys daugelyje velionio pradėtų pastoracinių darbų paliktus gilius pėdsakus“, – sakoma Brazilijos arkivyskupijos paskelbtame nekrologe.

Popiežius Pranciškus pareiškė užuojautą Brazilijos arkivyskupui, velionio artimiesiems ir pavedė „mylimą kardinolą Dievo gailestingumui“, prisiminė jo svarbų bendradarbiavimą su Šventojo Sosto institucijomis ir uolią tarnystę evangelizuojant Dievo tautą Brazilijoje. (SAK / Vatican News)

2021 rugsėjo 27, 14:19