Paieška

Europos Tarybos būstinė Strasbūre Europos Tarybos būstinė Strasbūre 

Pranciškus apie aplinkos apsaugą: gana gyventi tam, kad vartotume

„Nebėra laiko lūkuriuoti, reikia veikti. Kiekvienas instrumentas, gerbiantis žmogaus teises, demokratijos ir teisinės valstybės principus, Europos Tarybos pamatines vertybes, gali tapti naudingu sprendžiant šį globalų iššūkį”, – aukšto lygio Europos Tarybos susitikimo „Aplinka ir žmogaus teisės: teisė į saugią, sveiką ir tvarią aplinką“ dalyviams sakė popiežius Pranciškus.

Jis komentavo Europos Taryboje svarstomą iniciatyvą sukurti juridinį instrumentą, kuris susietų aplinką ir žmogaus teises. Toks instrumentas dėl mūsų bendrų namų, mūsų aplinkos sveikatos, pasak popiežiaus, galėtų pasitarnauti ne vien regionui, kurį sudaro Europos Tarybos valstybės narės, bet ir visam pasauliui. Popiežius vylėsi, kad Europos Tarybos sprendimai teigiamai paveiks ir lapkričio mėnesio pasaulinį Jungtinių Tautų Organizacijos susitikimą aplinkos tema COP26 Škotijos mieste Glazge. 

Žinioje Europos Tarybos susitikimo dalyviams popiežius pakartojo tai, ką sakė ir rašė enciklikoje Laudato Si’, kituose dokumentuose: būtina gerai suvokti ir pripažinti, kokia yra teisinga žmogaus vieta santykyje su kūrinija. Jei vietoj to, kad atsakingai prižiūrėtų tai, kas jam patikėta, žmogus manosi esąs visatos valdovu, tada jis pateisina bet kokio pobūdžio švaistymą, į aplinką ir kitus žmones žvelgia tarsi į daiktus. Tokioje perspektyvoje nėra vietos fundamentaliai teisei kiekvienai žmogiškai būtybei oriai gyventi ir visapusiškai išsiskleisti, taip pat ir visuomenių pareigai užtikrinti tokios teisės realų įgyvendinimą. 

„Reikia valgyti, kad gyventum, o ne gyventi, kad valgytum“, – priminė seną lotynišką priežodį popiežius Pranciškus. Reikia vartoti, kad gyventum, o ne gyventi tam, kad vartotum. Visada reikia vengti, priešingai nei šiandien, besaikio vartojimo. Kiekvienas turi žeme naudotis tiek, kiek reikia gyvenimui. Visi esame susiję ir visi turime dalytis bendru rūpesčiu: rūpintis aplinka, kad ir ji rūpintųsi mumis. 

„Mums reikia tikro krypties pakeitimo, naujo žmogaus santykio su savimi, su kitais, su visuomene, su kūrinija ir su Dievu mokslo“, – pažymėjo popiežius. (RK / Vatican News

 

2021 rugsėjo 29, 15:30