Paieška

Paul Richard Gallagher Paul Richard Gallagher 

Arkivyskupas P. R. Gallagher: visiems užtikrinti prieigą prie elektros energijos

Šventojo Sosto sekretorius santykiams su valstybėmis arkivyskupas Paulas Richardas Gallagheris perskaitė pareiškimą rugsėjo 24 d. Niujorke vykusiame Jungtinių Tautų Organizacijos aukšto lygio susitikime energetikos klausimais.

Šiuo metu 759 mln. žmonių gyvena be elektros energijos, sakoma Šventojo Sosto atstovo pareiškime. Kaip užsibrėžta Darnaus vystymosi darbotvarkėje iki 2030 m., siekdami panaikinti skurdą ir badą, turime užtikrinti, kad kiekviena šeima ir namų ūkis turėtų pakankamą prieigą prie įperkamos ir patikimos energijos. Taip pat labai svarbu ugdyti pagarbą vietos kultūroms ir užtikrinti, kad jos galėtų pačios valdyti ir prižiūrėti savo energijos išteklius, laikantis subsidiarumo principo, ir taip išvengti išnaudotojiškos priklausomybės nuo didelių energetikos tinklų ir biurokratijos.

Bendromis pastangomis siekiant visiems užtikrinti prieigą prie energijos, būtina atsižvelgti į poveikį aplinkai, sakė arkivyskupas. Iš iškastinio kuro gaunamos ir gamtą teršiančios energijos gavyba, perdirbimas, transportavimas ir vartojimas kenkia orui, vandeniui, dirvožemiui, ekosistemoms ir klimatui. Arkivyskupas P. R. Gallagheris priminė popiežiaus Pranciškaus žodžius: „Civilizacijai reikia energijos, tačiau energijos naudojimas neturi naikinti civilizacijos!“ (JM / Vatican News)

2021 rugsėjo 25, 13:23