Paieška

Kardinolas M. Grech ir popiežius Pranciškus Kardinolas M. Grech ir popiežius Pranciškus  

Kardinolas M. Grech: pašvęstieji tepraturtina sinodinį ėjimą

Kardinolas Mario Grech prašo vienuolių – moterų ir vyrų – visapusiškai jungtis į sinodišką ėjimą, kurio, pasak popiežiaus, Dievas laukia iš Bažnyčios trečiajame tūkstantmetyje. „Bažnyčios sinodiškumui reikia jūsų patirties – klausymosi, atsivertimo, bendrystės, bet ypač maldos“, – parašė atvirame laiške Vyskupų Sinodo generalinis sekretorius.

Konkrečiai tai kvietimas jungtis į sinodinį procesą, kuris šį spalio mėnesį prasidės vietinėse Bažnyčiose ir pasibaigs 2023 metų spalį Vyskupų Sinode Romoje, parašė kardinolas Šv. Augustino, vyskupo ir Bažnyčios mokytojo, šventės dieną, šeštadienį, rugpjūčio 28-ąją datuotame laiške. M. Grech patikino, jog kreipiasi į vienuolinio ir kontempliatyvaus gyvenimo pašvęstuosius Bažnyčiai tokiu reikšmingu jos gyvavimo laikotarpiu todėl, kad jie savo brangiu pašaukimu ne tik praturtina visą Bažnyčios bendruomenę, bet kartu yra pamatinių tikrovių, kurių įgyvendinimo per sinodinį procesą prašo popiežius, liudytojai ir saugotojai.

Kardinolas laiške prašo vienuolių visais būdais, bet ypač „maldos plaučiais“ padėti Bažnyčiai įgyvendinti visus sinodiško ėjimo tarpsnius, kad Dievo tauta taptų Dievo Žodžio klausančia Bažnyčia, leidžiančią Šventajai Dvasiai atversti jos širdį, „ištvermingą bendravimu ir malda“ (pgl. Apd 2, 42).

„Melskitės už Sinodą!“, – prašo vienuolių kardinolas M. Grech. Pasak jo, jei sinodinis ėjimas visų prima nebus bažnytinis meilės ėjimas Trejybėje, jis neatneš laukiamų vaisių.

„Jūs esate Bažnyčioje gyvas šlovinimo ir maldos tarnystės ženklas. Tiesa, kad visos Dievo tautos uždavinys būti Dievo tarpininke žmonijai ir jį šlovinti. Tačiau Dievo tautoje kai kam pavesta išreikšti ir paliudyti šį visai Dievo tautai – visam Izraeliui – ir jos misijai skirtą matmenį.“

Vienuoliams ypač skirta vykdyti „maldos, užtarimo ir palaiminimo tarnystę“. Tai nereiškia melstis vietoj kitų brolių ir seserų, o padėti pradedamame sinodiniame procese, būnant atidiems dvasiniam matmeniui, atpažinti Dievo veikimą visuotinės ir vietinių Bažnyčių gyvenime. „Būkite maldos tarnais, visiems primenančiais, jog be bendrystės su Dievu negali būtų mūsų tarpusavio bendrystės.“ (SAK / Vatican News)

 

2021 rugpjūčio 28, 11:53