Paieška

Sesuo Alessandra Smerilli Sesuo Alessandra Smerilli 

Italė vienuolė paskirta Šventojo Sosto dikasterijos l.e.p. sekretore

Popiežius Pranciškus italę vienuolę, seserį Alessandrą Smerilli paskyrė vienos iš Romos kurijos žinybų – Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterijos l.e.p. sekretore.

Ji pakeičia prancūzą kunigą Bruno-Marie Duffé, iki šiol ėjusį sekretoriaus pareigas, ir pasekretorį argentinietį kunigą Augusto Zampini, kurie grįžta į savo vyskupijas. Sesuo Alessandra Smerilli, gimusi 1974 m., nuo šių metų kovo mėnesio ėjo tos pačios dikasterijos pasekretorės pareigas.

Po pastarojo paskyrimo, pasikeičia ir Vatikano COVID-19 komisijos sudėtis. Nuo dabar ją sudaro: Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterijos prefektas kardinolas Peter Turkson, l.e.p. sekretorė ses. Alessandra Smerilli, kuriai suteikiamos ir už komisijos veiklą atsakingos delegatės pareigos, bei pasekretoris migrantų ir pabėgėlių reikalams kun. Fabio Baggio. (JM / Vatican News)

2021 rugpjūčio 26, 12:41