Paieška

Vaizdas į Šv. Petro aikštę Vaizdas į Šv. Petro aikštę 

Vatikanas. Patvirtinta 2020 m. finansinė ataskaita

Vatikane trečiadienį ir ketvirtadienį, liepos 14-15 d., surengtas Ekonomikos tarybos posėdis. Jo dalyviai patvirtino 2020 metų finansinę ataskaitą, kurią pristatė Ekonomikos sekretoriato prefektas tėvas Juanas Antonio Guerrero Alvesas.

Posėdyje, be Ekonomikos tarybos narių ir kitų Vatikano finansus administruojančių žinybų vadovų, dalyvavo kardinolas Reinhardas Marxas, Ekonomikos tarybos pirmininkas, ir Brianas Edwinas Ferme, tarybos sekretorius, taip pat kardinolas Pietro Parolin, Vatikano valstybės sekretorius, ir Alessandro Cassinis Righini, Šventojo Sosto Generalinis revizorius. Kai kurie Ekonomikos tarybos nariai dalyvavo posėdyje fiziškai, kiti – nuotoliniu būdu.

Ekonomikos tarybos posėdyje taip pat svarstyta Šventojo Sosto investicijų politika, komunikate pranešė Vatikano Spaudos salė. Jame taip pat pažymima, kad liepos 14 d., pasibaigus sesijai,  kardinolas Reinhardas Marxas posėdžio dalyviams aukojo šventąsias Mišias. Kitas Ekonomikos tarybos posėdis įvyks rugsėjo mėnesį.

2020 metų pabaigoje popiežius Pranciškus įvedė kai kuriuos pakeitimus pinigų ir finansų valdymo sferoje Vatikane. Popiežius potvarkiu motu proprio, t. y. jo paties inicijuotu dekretu,  įgaliojo Apaštalų Sosto nuosavybės administraciją (APSA) perimti iš Valstybės sekretoriato visus pastarosios valdytus pinigus, investicijas ir nekilnojamą turtą. Šiam tikslui įkurta pinigų ir nekilnojamo turto perdavimo komisija. Taip pat nustatyta, kad nuo 2021 metų visos Vatikano valstybės sekretoriato gautos įmokos būtų pervedamos į bendrojo Šventojo Sosto biudžeto sąskaitą.

Pastaruoju potvarkiu popiežius taip pat nurodė Šv. Petro skatiko fondą, t. y. popiežiaus labdarai ir apaštalinei veiklai skirtas viso pasaulio katalikų tikinčiųjų aukas, kurį ligi tol valdė Vatikano valstybės sekretoriatas, perduoti Apaštalų Sosto nuosavybės administracijai (APSA). Šv. Petro skatiko ir asmeninis popiežiaus fondas yra tiesiogiai pavaldus popiežiui, tačiau nuo 2021 metų pradžios jie tvarkomi kartu su visu Šventojo Sosto biudžetu. Priminsime, jog pagal popiežiaus 2020 metų gruodžio 26 d. motu proprio pastarųjų dviejų fondų lėšos gali būti naudojamos vien tik popiežiui asmeniškai leidus.

Kaip minėta, Ekonomikos tarybos posėdyje šią savaitę buvo patvirtinta 2020 metų finansinė ataskaitą. Ekonomikos sekretoriato prefektas tėvas Juanas Antonio Guerrero Alvesas pavasarį interviu portalui „Vatican News“ apie 2021 m. biudžetą be kita ko pareiškė, kad jame numatytos išlaidos yra mažiausios Šventojo Sosto naujųjų laikų istorijoje. Kalbėdamas apie Vatikano išlaidas Ekonomikos sekretoriato prefektas ragino atkreipti dėmesį, jog Vatikanas nėra pelno siekianti įmonė ar NVO. Vatikanas yra valstybė, kurios finansinį pagrindą sudaro ne mokesčiai, o pelnas iš tam tikrų paslaugų, nekilnojamo turto, investicijų ir aukų. 2021 m. biudžete numatytos išlaidos yra mažiausios, tačiau jos suplanuotos taip, kad nebūtų apribota Šventojo Tėvo misija ir nenukentėtų darbuotojai.

Popiežius Pranciškus, skelbdamas motu proprio dėl kompetencijų Vatikano finansų klausimais be kita ko priminė principą, jog Bažnyčios laikinieji gėriai turi tarnauti liturgijai (kultui), dvasininkų išlaikymui, apaštalavimui ir labdarai – t.y. evangeliniams artimo meilės darbams, ypač vargšams. Bažnyčia turi budriai prižiūrėti, kad jos ekonominiai ištekliai tarnautų būtent tokiems tikslas, patikino 2020 metų dokumente popiežius Pranciškus.

Šventojo Sosto 2020 m. finansinė ataskaita ir 2021 m. biudžetas bus paskelbti ateinančiomis dienomis. (SAK / Vatican News)

2021 liepos 16, 14:27