Paieška

Popiežiškosios Lotynų Amerikos komisijos piligrimystė į Gvadalupės Marijos šventovę Meksikoje 2013 m. Popiežiškosios Lotynų Amerikos komisijos piligrimystė į Gvadalupės Marijos šventovę Meksikoje 2013 m.  

Skyrimai į Lotynų Amerikos komisiją Vatikane

Popiežius paskyrė meksikietį Rodrigo Guerra Lopez Popiežiškosios Lotynų Amerikos komisijos sekretoriumi ir argentinietę Emilce Cuda skyriaus vedėja.

Kaip praneša komunikate Šventojo Sosto Spaudos salė, Popiežiškosios Lotynų Amerikos komisijos sekretoriumi paskirtas profesorius Rodrigo Guerra Lopez yra Popiežiškųjų gyvybės ir socialinių mokslų akademijų narys.

Rodrigo Guerra Lopez gimė 1966 m. Meksike, baigęs filosofijos studijas Pueblos liaudies universitete apsigynė filosofijos daktaratą Tarptautinėje akademijoje Lichtenšteine. Šiuo metu jis priklauso Lotynų Amerikos vyskupų konferencijų tarybos (CELAM) Teologijos reikalų grupei. Prof. R. Guerra Lopez yra buvęs Popiežiškojo Jono Pauliaus II instituto Meksike koordinatorius, Panamerikos universiteto Meksike docentas ir CELAM Socialinio pastoracinio centro vadovas. 2008 metais įsteigė Socialinių tyrimų centrą (CISAV).

Popiežius naująja Popiežiškosios Lotynų Amerikos komisijos skyriaus vedėja paskyrė prof. Emilce Cuda, Popiežiškojo katalikų universiteto Argentinoje ir Šv. Tomo universiteto JAV teologijos profesorę.

Emilce Cuda studijavo filosofiją ir apsigynė teologijos daktaratą Buenos Airių Popiežiškajame Argentinos Švč. M. Marijos katalikų universitete. Profesorė yra politinės teologijos dėstytoja žinomuose Argentinos ir JAV universitetuose, yra viena iš CELAM patarėjų politikos ir darbo klausimais, dalyvauja Tarptautinės darbo organizacijos programoje „Darbo ateitis“.

Popiežiškoji Lotynų Amerikos komisija yra Romos kurijos institucija, glaudžiai susijusi su Vyskupų kongregacija, kongregacijos prefektas kartu yra komisijos pirmininkas, šiuo metu – kardinolas Marc Ouellet.

1958 m. steigdamas Popiežiškąją Lotynų Amerikos komisiją popiežius Pijus XII jai pavedė du tikslus: tirti, remti ir ginti Lotynų Amerikos katalikų gyvenimą, tikėjimą ir religijos plėtrą ir paremti keleriais metais anksčiau įsikūrusią Lotynų Amerikos vyskupų konferencijų tarybą. Pagal 1988 metų apaštališkąją konstituciją „Pastor Bonus“, komisija taip pat bendradarbiauja su Romos dikasterijomis, atsakingomis už Bažnyčios gyvenimo Lotynų Amerikoje klausimus, o pagal popiežiaus Jono Pauliaus II motu proprio „Decessores nostri“ pataria popiežiui einamaisiais Bažnyčių Pietų Amerikos žemyne reikalais.

Pirmaisiais veiklos dešimtmečiais vadovai, įskaitant komisijos sekretorius, buvo dvasininkai – kunigai, arkivyskupai ir kardinolai. Nuo 2011 metų sekretoriumi dirbo pasaulietis, urugvajietis Guzman Carriquiry Lecour, kurį 2014 m. popiežius paskyrė taip pat komisijos vicepirmininku. Nuo tada sujungtos Popiežiškosios Lotynų Amerikos komisijos sekretoriaus ir vicepirmininko pareigos. (SAK / Vatican News)

2021 liepos 27, 13:45