Paieška

Nepilnamečių apsauga Lenkijoje: Katovicų metropolito pareiškimas

Po Šventojo Sosto išvadų pagal Kanonų teisės normas ir popiežiaus Pranciškaus potvarkius dokumente „Vos estis lux mundi“,Katovicų arkivyskupijos ganytojas Wiktor Skworc atsisakė pareigų Lenkijos vyskupų konferencijoje ir paprašė paskirti arkivyskupą koadjutorių, kuris perims jo pareigas arkivyskupijoje.

Arkivyskupas pats paprašė įvertinti jo veiksmus ir priekaištus dėl aplaidumo tuo metu, kai jis vadovavo Tarnovo vyskupijai 1998–2011 metais. Lenkijos žiniasklaidoje buvo aprašyti dviejų kunigų, nusikaltusių ir susitepusių nepilnamečių seksualinio išnaudojimo nusikaltimais, atvejai. 

Liepos 9 dieną Katovicų arkivyskupijos interneto svetainėje paskelbtame kreipimesi arkivyskupas Wiktor Skworc rašo, jog nuolankiai priima išvadas dėl tuometinėje jo jurisdikcijoje buvusių seksualinio išnaudojimo atvejų tvarkymo. Jis paprašė aukų, jų šeimų, artimųjų ir draugų, visos Tarnovo vyskupijos bendruomenės atleidimo. 

Arkivyskupo kreipimesi priduriama, kad per pastaruosius dešimt jo vadovavimo Katovicų arkivyskupijai metų buvo įdiegti visi būtini nepilnamečių išnaudojimo prevencijos mechanizmai, sukurti kanalai greitam ir lengvam pranešimui apie įtariamus išnaudojimo atvejus, suteikiama įvairi pagalba aukoms. Arkivyskupas meldė už Bažnyčią be dėmių, be raukšlių. (RK / Vatican News

2021 liepos 12, 10:33