Paieška

Józef Guzdek Józef Guzdek 

Lenkijos kariuomenės ordinaras perkeltas į Balstogės arkivyskupiją

Popiežius penktadienį, liepos 16 d., paskyrė vyskupą Józefą Guzdeką naujuoju Balstogės arkivyskupu metropolitu.

1956 m. Vadovicuose gimęs Józef Guzdek 1981 m. įšventintas Krokuvos arkivyskupijos kunigu. Po vikaro tarnystės trijose parapijose Józef Guzdek paskirtas Krokuvos kunigų seminarijos prefektu, vėliau rektoriumi. 2004 m. jis paskirtas Krokuvos vyskupu augziliaru, 2010 metais Lenkijos kariuomenės ordinaru su sostu Varšuvoje.

Arkivyskupas Józef Guzdek yra Lenkijos vyskupų konferencijos Pasauliečių apaštalavimo tarybos vicepirmininkas, delegatas Lenkijos policijos ir skautų pastoracijai. (SAK / Vatican News)

2021 liepos 16, 14:25