Paieška

Vyskupų sinodas Vyskupų sinodas 

Z. Stankevičs: Sinodo proceso metu klausytis visos Dievo tautos

Spalio 17 dieną vyskupijose prasidės Vyskupų Sinodo parengiamasis procesas. Sinodo procesą tą dieną privalo pradėti visos vyskupijos, sakė Zbignevs Stankevičs, Rygos arkivyskupas, Romoje dalyvavęs Vyskupų Sinodo sekretoriato susitikime, į kurį buvo pakviesti vyskupai iš visų žemynų. Su Rygos arkivyskupu kalbėjosi Šventojo Sosto portalo „Vatican News“ atstovas.

„Rudenį pradėsime šį procesą. Jis turės apimti visą Dievo tautą, taip pat visas kitas socialines grupes, net toliausiai nuo Bažnyčios esančius asmenis, kad Vyskupų Sinodo procesu būtų pradėtas veiksmingas dialogas su visais. Nuoširdžiai viliamės išklausyti visus“, – patikino Bažnyčios Latvijoje ganytojas.

„Visų pirma žinome, kad spalio 17 d. turime oficialiai pradėti Sinodo procesą vyskupijose. Iki rugsėjo mėnesio vyskupijos gaus Vyskupų Sinodo generalinio sekretoriato klausimyną. Klausimų bus nedaug, jie bus konkretūs, suprantami. Tai nebus filosofijos ar teologijos traktatai, o pratiški, suprantami, paprasti klausimai.“

„Klausimus analizuos vyskupijos, jos privalės sudaryti komandą, į kurią įeis vyskupas, bent po vieną dvasininką, pašvęstąjį ar pašvęstąją, šeimą, pasaulietį ar pasaulietę, jaunuolį ar jaunuolę, nes Sinodas norės išklausyti visus“, – sakė latvis arkivyskupas. Jis prisiminė nuostatą iš šv. Benedikto regulos, jog Dievas linkęs kalbėti per pačius mažiausius brolius.

Zbignevs Stankevičs pasakojo, jog susitikime su Sinodo sekretoriato atstovais kardinolas Mario Grech, Sinodo generalinis sekretorius, patikino, jog svarbu išgirsti ir tuos, kurie neina į bažnyčią arba eina retai. Todėl, anot arkivyskupo, „būtina išgirsti bent vieną asmenį iš visiškai sekuliarizuoto pasaulio, kuris visai neina į bažnyčią, galbūt yra ateistas, kad žinotume, kaip jis ar ji suvokia Bažnyčią, dėl kurių priežasčių yra visiškai abejingas Bažnyčios žiniai“.

Anot Rygos arkivyskupo, „sinodinis procesas užduos rimtų klausimų, galės konkrečiai atsiliepti į Vatikano Antrojo susirinkimo kvietimą skaityti laiko ženklus ir ieškoti atsakymų Evangelijos dvasioje“.

Pasirengimas 2023 m. Vyskupų Sinodo asamblėjai, kuri popiežiaus spendimu svarstys sinodiškumo klausimą, vyks ne pagal įprastą pasirengimo tvarką. Anksčiau Sinodo sekretoriatas išsiųsdavo gaires („Lineamenta“) ir pagal iš vyskupijų ir vienuolinių kongregacijų atsiliepimus parengdavo asamblėjos darbotvarkę. „Dabar bus kiek kitaip. Bus trys etapai. Pirma vyks procesas vyskupijose, kuriame dalyvaus ne tik vyskupas ir jo patarėjai, bet visas Dievo tautos kūnas vyskupijos lygmeniu. Po to procesas bus tęsiamas nacionaliniu, t. y. vyskupų konferencijos, lygmeniu. Sukauptą medžiagą, ją apibendrinus, bus galima performuluoti ir patikslinti. Paskui įvyks etapas žemyniniu lygmeniu, galop 2023 m. Romoje įvyks visą šį procesą užbaigianti asamblėja.“

Ganytojai su popiežiumi visuotinės Bažnyčios lygmeniu darys išvadas apie sinodiškumo kelią Bažnyčioje. Sinodo parengiamieji etapai paliudys atidų įsiklausymą į Dievo tautos balsą.

„Tikrai taip!“ – kalbėdamas portalui „Vatican News“ patikino Rygos arkivyskupas Zbignevs Stankevičs.

„Bažnyčia tikrai yra Dievo tauta. Joje yra vyskupų ir dvasininkų, kuriems pavesta ypatinga funkcija ir misija, tačiau ir jie yra Dievo tautos nariai, kaip visi kiti. Mes turime klausytis visos Dievo tautos“, – pasakė Vyskupų sinodo sekretoriato susitikime dalyvavęs Rygos arkivyskupas. (SAK / Vatican News)

2021 birželio 18, 13:34