Paieška

Popiežius ir Ukrainos prezidentas 2020 m. Popiežius ir Ukrainos prezidentas 2020 m. 

Visvaldas Kulbokas – naujasis nuncijus Ukrainoje

Birželio 15 d. popiežius Pranciškus prelatą Visvaldą Kulboką, Telšių vyskupijos kunigą, nominavo tituliniu Martanos arkivyskupu ir apaštaliniu nuncijumi Ukrainoje.

Visvaldas Kulbokas gimė 1974 m. gegužės 14 d. Klaipėdoje. 1992 m. įstojo į Telšių kunigų seminariją. 1994–2004 metais tęsė studijas Romoje, Popiežiškajame Šventojo Kryžiaus universitete, kur įgijo teologijos daktaro ir bažnytinės teisės licenciato laipsnius. 1998 m. liepos 19 d. įšventintas kunigu. 2001–2004 m. Popiežiškojoje bažnytinėje akademijoje rengėsi Šventojo Sosto diplomatinei tarnybai, į kurią buvo priimtas 2004 m. liepos 1 d.

Iki paskyrimo vyskupu ir nuncijumi Visvaldas Kulbokas dirbo nunciatūrose Libane, Nyderlanduose, Rusijos Federacijoje, Vatikano valstybės sekretoriato skyriuje ryšiams su valstybėmis, nunciatūroje Kenijoje.

2021 birželio 15, 12:18