Paieška

Arkivyskupas P. R. Gallagheris Arkivyskupas P. R. Gallagheris 

„Tikėjimas ir mokslas“: pastangos kovojant su klimato kaita

Šventasis Sostas, Italija ir Jungtinė Karalystė sujungė pajėgas, kad prieš būsimą JT klimato kaitos konferenciją surengtų susitikimą, parodantį, kaip tikėjimas ir religija gali prisidėti kovojant su klimato kaita. Tikimasi, kad renginyje dalyvaus ir popiežius Pranciškus.

Renginyje, kurį organizuoja Jungtinės Karalystės ir Italijos ambasados ​​prie Šventojo Sosto, religijų lyderiai ir mokslininkai diskutuos klimato kaitos tema, kalbės apie būtinybę bendromis pastangomis saugoti kūriniją. Pasak Vatikano sekretoriaus ryšiams su valstybėmis arkivyskupo Paulo Richardo Gallagherio, renginyje planuoja dalyvauti ir popiežius Pranciškus.

Arkivyskupas, pristatydamas Šventojo Sosto vaidmenį rengiant susitikimą, sakė, kad popiežiui klimato kaitos klausimas itin svarbus, tačiau oficialiai popiežiaus dalyvavimas dar nėra patvirtintas. Arkivyskupas Gallagheris taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad klimato kaita kelia didžiulį iššūkį ir kad tikėjimas vaidina svarbų vaidmenį ieškant sprendimų.

„Reikia pasitelkti visus resursus, jei norime atsiliepti į šiuos iššūkius. Jei mes ignoruosime  tikėjimą, religiją ir manysime, jog vienintelis sprendimas yra teisinga politika ar mokslas, tai mums nepavyks“, – sakė arkivyskupas. Kalbėdamas apie būtinybę veikti nedelsiant, arkivyskupas minėjo, jog pandemija parodė, kaip ekonominė, socialinė, maisto krizė veikia visą pasaulį.

Didžiosios Britanijos ir Italijos ambasadoriai prie Šventojo Sosto pristatė savo šalių tikslus būsimame susitikime COP26, kuris vyks lapkričio mėn. 1–12 d. Glazge.

Besirengiant spalio 4 d. renginiui, numatyti šeši virtualūs susitikimai, kurių metu religiniai lyderiai supažindins su tuo, ką jų religijos moko apie aplinką, kokių veiksmų jie ėmėsi prisidėdami prie kūrinijos apsaugos.

Italijoje numatytos kelios iniciatyvos, viena jų – ministrų lygio susitikimas Milane besirengiant COP26 susitikimui. Kitas renginys skirtas jaunimui, kuriame dalyvaus 400 jaunuolių iš viso pasaulio ir diskutuos apie geresnę ateitį pasauliui.

Arkivyskupas Gallagheris priminė popiežiaus žodžius, kad viskas yra susiję, tad ir klimato kaitos iššūkius turime spręsti kartu, tikintieji gali prisidėti unikaliu būdu. Religija yra tarsi integruota gyvenimo vizija, kuri viską apima, apkabindama visas žmogaus egzistencijos dimensijas. (DŽ / Vatican News)

2021 birželio 21, 14:29