Paieška

Pasaulinė sveikatos organizacija (PSO) Ženevoje Pasaulinė sveikatos organizacija (PSO) Ženevoje  

Šventasis Sostas dalyvaus Pasaulinės sveikatos organizacijos veikloje

Pasaulinės sveikatos organizacijos (PSO) asamblėja formaliai suteikė Šventajam Sostui organizacijos stebėtojo statusą. Sprendimas priimtas gegužės 31 d. Ženevoje, 74-je Pasaulinėje sveikatos asamblėjoje. Pasak Šventojo Sosto, sprendimu patvirtintas PSO įsipareigojimas dialogu ir tarptautiniu solidarumu atsiliepti į pasaulinius sveikatos iššūkius.

Šventasis Sostas nuo 1953 metų palaiko nuolatinius ryšius su PSO, reguliariai dalyvauja organizacijos tarybos ir asamblėjos sesijose. Dabar organizacijos asamblėja formalizavo PSO ryšius su Šventuoju Sostu, suteikdama stebėtojo statusą. Rezoliucija priimta PSO asamblėjoje konsensuso būdu, stebėtojo statuso pripažinimo rezoliuciją pasiūlė virš 70 PSO narių, įskaitant Lietuvos Respubliką.

Rezoliucijoje atkreiptas dėmesys, kad nuo 1964 metų Šventasis Sostas yra nuolatinis stebėtojas JTO su teise dalyvauti JTO generalinėse asamblėjose ir kituose JT susitikimuose ar konferencijose. Stebėtojo statusas įgalioja Šventąjį Sostą dalyvauti ir išreikšti savo nuomonę Sveikatos asamblėjos debatuose ir plenariniuose posėdžiuose, pagrindinių organizacijos komitetų ir vykdomosios tarybos veikloje, rengiant rezoliucijas Šventąjį Sostą įpareigojančias klausimais, tačiau be teisės balsuoti ar siūlyti kandidatus.

Šventasis Sostas, daugelio pagrindinių pasaulinių ir nevyriausybinių organizacijų narys, 2007 m. prisidėjo prie šalių, įsipareigojusių vykdyti PSO Tarptautinės sveikatos nuostatas (2005 IHR) ligos plitimo tarptautiniu mastu sustabdymo ir kontroliavimo klausimais, pastaruoju metu ypatingą dėmesį skiriant COVID-19 pasaulio visuomenės sveikatai sukeltai ekstremaliai situacijai ir kovai su viruso plitimu.

Šventasis Sostas stebėtojo statuso suteikimo proga pareiškė, jog šis sprendimas atspindi Šventojo Sosto ligi šiol su PSO palaikytus santykius, kartu liudija tautų šeimos įsipareigojimą dialogu ir tarptautiniu solidarumu spręsti žmonijai iškylančius pasaulinius sveikatos iššūkius. (SAK / Vatican News)

2021 birželio 01, 11:38