Paieška

Jeruzalė Jeruzalė  

Prasidėjo kasmetinis Rytų krikščionis remiančio fondo posėdis

Nuo pirmadienio iki trečiadienio Romoje vyksta Rytų Bažnyčias remiančio tarptautinio fondo ROACO valdybos posėdis. Fondas, kaip Rytų Bažnyčių kongregacijos padalinys, buvo įkurtas prieš tris dešimtmečius.

Po pirmadienį surengtos pirmos įvadinės fondo valdybos posėdžio sesijos, antradienio rytą aukojamos Mišios už visus fondą remiančius ir rėmusius, gyvus ir mirusius geradarius. Mišioms vadovauja Rytų Bažnyčių kongregacijos prefektas ir fondo ROACO prezidentas kardinolas Leonardo Sandri. Šia proga meldžiamasi už nuo konfliktų ir smurto kenčiančias šalis ir visą pandemijos slegiamą pasaulį.

Antradienio rytinė posėdžio sesija skiriama padėčiai Šventojoje Žemėje. Į posėdį pakviestas  Jeruzalės lotynų apeigų katalikų patriarchas arkivyskupas Pierbattista Pizzaballa, Šventosios Žemės pranciškonų kustodijos vadovas kun. Francesco Patton, taip pat Betliejaus universiteto vicekancleris Peter Bray.

Antradienio popietinė sesija bus skirta Etiopijai, Armėnijai ir Gruzijai. Padėtį pristatys apaštališkieji nuncijai šiose šalyse.

Baigiamojoje trečiadienio sesijoje bus kalbama apie visą Artimųjų Rytų regioną ir Šventojo Sosto diplomatiją. Susirinkusiems kalbės Šventojo Sosto sekretorius santykiams su valstybėmis arkivyskupas Paulas Richardas Gallagheris ir apaštališkieji nuncijai Sirijoje, Libane ir Irake. (JM / Vatican News)

2021 birželio 21, 15:15