Paieška

Rytų krikščionis remiančio tarptautinio fondo ROACO delegacija 2018 m. Beirute aplankė Libano prezidentą M. Aouną Rytų krikščionis remiančio tarptautinio fondo ROACO delegacija 2018 m. Beirute aplankė Libano prezidentą M. Aouną 

Posėdžiai Vatikane apie finansinę paramą Rytų katalikų Bažnyčioms

Visuomet pasitikėti Viešpačiu, kliautis jo artumu, o ne savo jėgomis, kai savo veiklas pasitelkiame įgyvendinti projektams, – tai kriterijus, kurio privalo laikytis visi ROACO – Rytų krikščionis remiančio tarptautinio fondo – nariai. Šiais žodžiais kardinolas Leonardo Sandri, Rytų Bažnyčių kongregacijos prefektas, kreipėsi į metinės ROACO valdybos plenarinės sesijos narius jiems aukotose Šv. Mišiose.

Mišių intencija buvo už visus fondo rėmėjus, gyvus ir mirusius geradarius, taip pat už Rytų Bažnyčių tikinčiuosius, kenčiančius nuo smurto ir konfliktų, ir už visą pasaulį, išgyvenantį krizę dėl koronaviruso pandemijos ir jos sukeliamų pasekmių.

Dievas kviečia kasdien tarnauti jam, būti jo išganymo darbo bendradarbiais, padedančiais Rytų katalikų Bažnyčioms išgyventi. Jų gyvavimas labai brangintinas, sakė kardinolas, prisiminęs, kad Rytų Bažnyčių teritorijose prieš du tūkstančius metų apsigyveno Dievo Žodis, gyvenimo šaltinis. Jis kalbėjo ir apie tikėjimo tėvo Abraomo gyvenimo patirčių pavyzdį nūdienos krikščionims.

Abraomas patyrė, kad tikroji palaima yra ne žemės, kurioje įsikurti, lopinėlis, o gyvenimo buveinę atrasti Dieve. Taip pat Jėzus kviečia iš esmės apsispręsti. Jo paminėtas siauro kelio įvaizdis yra kvietimas apsispręsti, kuria kryptimi eiti. Siauras tarpeklis reikalauja susikaupti, nesidairyti į šonus, matyti kelionės tikslą. Mes esame ne klajokliai, o piligrimai, pridūrė kardinolas L. Sandri.

Ėjimas pro siaurus vartus reikalauja atsisakyti visko, kas kliudo pro juos praeiti ir apsunkina ėjimą; reikalauja, kad „raitelis Betliejuje nuliptų nuo žirgo ir pasilenktų“, kad galėtų įeiti į Jėzaus užgimimo baziliką pro žemas ir siauras duris. Taip pat ROACO fondo nariai turi savo veiksmais padėti Rytų Bažnyčioms susikaupti į tai, kas svarbiausia ir amžinai aktualu: skelbti Evangeliją.

Turime skaisčiu, kaip Abraomo, žvilgsniu savo vertinimo kriterijus suderinti su Dievo Žodžiu, kad ROACO veiklos patirtis visuomet galėtume išgyventi su tikru žavesiu ir nuolankumu, pasakė kardinolas L. Sandri, pradėdamas 94-ąją plenarinę sesiją, kurios darbus ketvirtadienį, birželio 24 dieną, užbaigs popiežius sesijos dalyviams skirtoje audiencijoje.

Kaip įprasta, sesijos darbai šiomis dienomis vyko už uždarų durų. Anksčiau skelbtoje dienotvarkėje nurodytos kai kurios sesijos temos: padėtis Šventojoje Žemėje, Artimuosiuose Rytuose, Etiopijoje, Armėnijoje ir Gruzijoje. Sesijos dalyviams pranešimus apie padėtį Šventojoje Žemėje skaitė Jeruzalės lotynų patriarchas P. Pizzaballa, pranciškonų kustodas F. Patton ir Betliejaus universiteto vicekancleris P. Bray FSC. Ataskaitą apie poslinkius Artimuosiuose Rytuose pristatė Šventojo Sosto sekretorius santykiams su valstybėmis arkivyskupas R. P. Gallagher ir apaštališkieji pasiuntiniai  Sirijoje, Libane ir Irake: kardinolas M. Zenari, arkivyskupai J. Spiteri ir prel. M. Leskovar. Padėtį Etiopijoje, Armėnijoje ir Gruzijoje pristatė šiose šalyse tarnaujantys apaštališkieji nuncijai arkivyskupai A. Camilleri ir J. Avelino Bettencourt.

1968 m. Rytų Bažnyčių įsteigtas Rytų krikščionis remiančio tarptautinio fondo ROACO (Paramos darbų Rytų Bažnyčioms susivienijimas) yra įvairių kraštų katalikiškų paramos ir labdaros organizacijų fondas, finansiškai remiantis bažnyčių statybos, mokslo stipendijų, ugdymo institutų, socialinės ir sveikatos paramos organizacijų projektus Artimuosiuose Rytuose. Pagrindiniai ROACO partneriai Artimųjų Rytų katalikų labdaros organizacija (CNEWA), popiežiaus Pijaus XI įsteigta 1926 m., ir jos globai pavesta Popiežiškoji misija Palestinai (PMP), įsteigta 1949 m., veikianti per savo atstovybes Beirute, Jeruzalėje ir Amane. Kitos ROACO partnerės yra Austrijos, Belgijos, Kanados, Olandijos, Prancūzijos, Šveicarijos ir Vokietijos katalikiškos labdaros organizacijos. Kai kurie pastarųjų atstovai irgi dalyvavo ROACO plenarinės sesijos darbuose. Kardinolas L. Sandri, Rytų Bažnyčių kongregacijos prefektas, pagal pareigas taip pat yra ROACO pirmininkas. (SAK / Vatican News)

2021 birželio 23, 14:23