Paieška

Šv. Petro statula jo vardo bazilikoje Vatikane Šv. Petro statula jo vardo bazilikoje Vatikane 

Popiežius vėl aukos Mišias prie Konfesijos altoriaus

Antradienį, birželio 29–ąją, Bažnyčios liturgija mini šv. apaštalus Petrą ir Paulių. Iškilmė mena jų kankinystės, įvykusios Romoje 64 ar 67 metais, sukaktį.

Popiežius Pranciškus Apaštalų šv. Petro ir Pauliaus iškilmės Mišias antradienį aukos prie vadinamosios Konfesijos, t. y. pagrindinio, Šv. Petro bazilikos altoriaus, pastatyto ant šv. Petro kapo. Popiežius pastaruoju laiku dėl epidemiologinės situacijos, kai apeigose galėjo dalyvauti tik simboliškas tikinčiųjų skaičius, joms vadovavo prie kito – katedros altoriaus. Šv. Petro bazilika iškilmės Mišių proga po ilgesnės pertraukos atveria duris gausesniam tikinčiųjų dalyvavimui popiežiaus Mišiose. Jos prasideda 9.30 val., po Mišių popiežius vadovaus iškilmės vidudienio maldai Šv. Petro aikštėje.

Taip pat šiemet Romoje Apaštalų šv.  Petro ir Paulius iškilmės proga pagal nusistovėjusią ilgametę ekumeninę tradiciją lankosi oficiali Ortodoksų Ekumeninio patriarcho delegacija. Jos narius popiežius Pranciškus pirmadienį priėmė audiencijoje. Delegacijos, vadovaujamos Kalcedono metropolito Emanuelio, sudėtyje – Buenos Airių graikų ortodoksų metropolitas Josifas ir diakonas Barnabas Grigoriadisas.

Ekumeninio patriarcho Baltramiejaus delegacija taip pat susitiko su kardinolu Kurtu Kochu, Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pirmininku. Kardinolas lydės delegaciją antradienį, per popiežiaus Pranciškaus Šv. Petro bazilikoje vadovausimas Apaštalų šv. Petro ir Pauliaus iškilmės Mišias.

Pirmasis oficialus Konstantinopolio ortodoksų patriarchato delegacijos vizitas Romoje Apaštalų šv. Petro ir Pauliaus iškilmės proga įvyko 1969 metais. Tais pačiais metais įvyko ir pirmas oficialus Romos bažnyčios delegacijos vizitas Konstantinopolio patriarcho būstinėje Stambule lapkričio 30 d. minimos Apaštalo šv. Andriejaus iškilmės proga. Nuo tada abi Bažnyčios – Romos ir Konstantinopolio – savo dangiškųjų globėjų šv. Petro ir šv. Andriejaus švenčių progomis paliudija ekumeninį atsivėrimą viena kitai kasmet pasiųsdamos delegacijas.

Kaip apaštalai šv. Petras ir šv. Andriejus buvo tikri broliai, taip Romos ir Konstantinopolio Bažnyčios yra seserys, patikino 2019 metais laiške popiežiui Pranciškui Konstantinopolio ortodoksų arkivyskupas, ekumeninis patriarchas Baltramiejus. (SAK / Vatican News)

2021 birželio 28, 15:23