Paieška

Kanonų teisės kodeksas Kanonų teisės kodeksas 

Popiežius reformuoja bažnytines bausmes

Birželio 1-ąją Vatikano spaudos salėje buvo pristatyta per Sekmines, gegužės 23-ąją, pasirašyta popiežiaus Pranciškaus apaštališkoji konstitucija „Pascite gregem Dei“ („Ganykite Dievo kaimenę“), kuria reformuojama Kanonų teisės kodekso šeštoji (bausmių) knyga.

Bažnytinių bausimų reformą skelbiančio popiežiaus dokumento „Pascite gregem Dei“ pavadinimas paimtas iš šv. Petro pirmojo laiško, kuriame apaštalas savo bendradarbius – gimstančios Bažnyčios ganytojus – ragina: „Ganykite jums patikėtą Dievo kaimenę ne iš prievartos, bet su noru, kaip Dievui patinka, ne dėl bjauraus pelno, bet gera valia“ (1 Pt 5, 2). Kanonų teisės kodekso šeštosios knygos, skelbiančios bažnytines sankcijas ir bausmes, reformos procesas buvo pradėtas dar popiežiaus Benedikto XVI iniciatyva. Buvo pradėti plataus masto pasitarimai, į kuriuos buvo įtraukti teisės ekspertai, akademinio pasaulio atstovai, vietinių Bažnyčių ganytojai ir vienuolijų vadovai. Visa pasitarimų medžiaga pernai buvo perduota popiežiui. Dabar skelbiama popiežiaus apaštališkoji konstitucija ir reformuota Kanonų teisės kodekso šeštoji knyga įsigalios šių metų gruodžio 8 d.

Nauja Kanonų teisės bausmių knygos redakcija yra atnaujinta drausminimo ir pataisos priemonė, kuri padės Bažnyčios ganytojams išvengti rimtesnių blogybių ir gydyti dėl žmonių nuodėmingumo atsirandančias žaizdas, rašo popiežius. Pasak jo, daug žalos pastaruoju metu padarė nepakankamai įsisąmonintas ryšys tarp artimo meilės liudijimo ir teisingumo vykdymo. Dėl to naujoje redakcijoje buvo įvesti įvairūs įstatymų pakeitimai ir keletas naujų nusikalstamos veiklos rūšių apibrėžimų. Kodekso šeštosios knygos tekstas taip pat patobulintas techniniu požiūriu, patikslinti bausmių skyrimo kriterijai. Pažymėdamas, kad vyskupai yra atsakingi už teisės normų vykdymą, popiežius pabrėžia, kad meilė ir gailestingumas reikalauja, kad jie su tėviška atsakomybe įsipareigotų atitaisyti tai, kas nusikaltimais buvo sužalota, kad padėtų atsitiesti tik ne tik nusikaltusiems, bet visų pirma nukentėjusiems bei visai bažnytinei bendruomenei.

Antradienį Vatikano spaudos salėje vykusiame pristatyme kalbėjęs Popiežiškosios teisės tekstų tarybos pirmininkas arkivyskupas Filippo Iannone paaiškino, kad nauja Kanonų teisės kodekso šeštosios knygos redakcija įveda naujas bausmių rūšis, tokias kaip bauda, reikalavimas atlyginti žalą, už darbą mokamo atlyginimo sumažinimas arba atėmimas. Naujoje bausmių knygoje kitaip traktuojami lytiniai nusikaltimai prieš nepilnamečius. Anksčiau apie šiuos nusikaltimus buvo kalbama skyriuje, skirtame dvasininkų luomui keliamoms specialioms sąlygoms, dabar šios rūšies nusikaltimai perkelti į nusikaltimų prieš žmogaus laisvę, orumą ir gyvybę skyrių. Įvedama ir daug kitų praktinių pakeitimų, kurie padės skaidriau ir sklandžiau tvarkyti bažnytinės bendruomenės gyvenimą. (JM / Vatican News)

2021 birželio 01, 12:12