Paieška

Luigi Maria Epicoco Luigi Maria Epicoco 

Popiežius paskyrė Komunikacijos dikasterijos bažnytinį asistentą

Šventojo Sosto Komunikacijos dikasterijai pavesta ne tik perduoti popiežiaus mokymą, bet ir siekti, kad komunikacijos kanalai tarnautų bendrystei, sako kun. Luigi Maria Epicoco, popiežiaus Pranciškaus paskirtas pirmuoju Šventojo Sosto Komunikacijos dikasterijos bažnytiniu asistentu.

Iš Apulijos kilęs 40 metų dvasininkas 2005 m. įšventintas kunigu Akvilos arkivyskupijoje centrinėje Italijoje. Jis yra kelių veikalų apie dvasingumą ir Bažnyčios misiją šiuolaikinės socialinės komunikacijos epochoje autorius, Popiežiškojo Laterano universiteto filosofijos fakulteto docentas ir Akvilos arkivyskupijos Religijos mokslų instituto „Fides et Ratio“ direktorius.

2009 metais kun. Luigi Maria Epicoco išgyveno centrinę Italiją smogusio stipraus žemės drebėjimo, kurio epicentras buvo prie Akvilos miesto, tragediją. Stichija pareikalavo 309 žmonių gyvybių, ypač dramatiška buvo universiteto studentų bendrabučio griūtis. Tuo metu dvasininkas buvo Akvilos universiteto studentų kapelionas.

Popiežius Pranciškus 2019 metų Kalėdų proga visiems savo bendradarbiams kardinolams ir vyskupams padovanojo porą knygų. Viena jų buvo kun. Luigi Maria Epicoco rekolekcijos kunigams.

Kun. L. M. Epicoco trečiadienį Vatikano radijo laidoje kalbėdamas apie popiežiaus jam pavestą naują misiją, savo, kaip Šventojo Sosto Komunikacijos dikasterijos bažnytinio asistento, vaidmenį, pasitelkė futbolo įvaizdį.

Mano vaidmuo panašus į tą, kurį vystant žaidimui atlieka futbolo fizioterapeutas, medikas ar treneris. Jis yra ten, bet nežaidžia, tačiau tam tikru būdu rūpinasi žaidėjų gerove. Manau, kad popiežius šiuo skyrimu nori dar labiau paskatinti ne tik dikasterijoje, bet ir Bažnyčioje tarnaujančius žiniasklaidininkus, kad veiksmingai vykdytų savo užduotį.

Skirdamas Luigi Maria Epicoco Komunikacijos dikasterijos bažnytiniu asistentu, popiežius jį taip pat paskyrė Šventojo Sosto dienraščio „l’Osservatore Romano“ redaktoriumi. (SAK / Vatican News)

2021 birželio 18, 13:32