Paieška

IOR IOR 

Paskelbta IOR 2020 m. ataskaita

Birželio 11 d. Vatikane paskelbta Religinės veiklos finansavimo instituto (IOR), paprastai vadinamo Vatikano banku, 2020 m. ataskaita.

Jau balandžio 27 d. ataskaitą patvirtino IOR priežiūros taryba. Po to, pagal statutą, ji buvo perduota instituto veiklą prižiūrinčiai kardinolų komisijai. Penktadienį Vatikane paskelbtoje ataskaitoje rašoma, kad atsižvelgdama į popiežiaus Pranciškaus nurodymą, kardinolų komisija paskirstė instituto gautą pelną, 75% skirdama popiežiaus veiklai ir Šventojo Sosto institucijoms finansuoti, o likusius 25% skirdama paties instituto kapitalo padidinimui.

2020 m. IOR institutas valdė 5 mlrd. eurų, kurių didelę dalį sudarė klientų indėliai ir santaupos. Užbaigiant 2020 m. instituto nuosavas kapitalas siekė 655,9 mln. eurų. Gryno pelno gauta 36,4 mln. eurų. Ataskaitoje sakoma, kad nors praėjusieji metai buvo labai sunkūs pasaulio ekonomikai, institutas teikė kokybiškas finansines paslaugas Vatikano valstybei ir Katalikų Bažnyčiai. Ir toliau buvo stengiamasi užtikrinti visišką ir nuolatinį Katalikų Bažnyčios socialinio mokymo principų laikymąsi visose veiklose, turto valdymo procesuose ir investicijų politikoje. (JM / Vatican News)

2021 birželio 11, 12:49