Paieška

t. Andrew Small t. Andrew Small 

Nepilnamečių apsauga: Bažnyčios įsipareigojimas – ne tušti žodžiai

Popiežiškosios nepilnamečių apsaugos komisijos darbe prasideda nauja fazė – popiežius prašo kur kas plačiau visame Bažnyčios tinkle iškelti nepilnamečių apsaugos svarbą, pasakė Šventojo Sosto žinių portalui t. Andrew Small, Marijos oblatų dvasininkas, popiežiaus paskirtas naujuoju Popiežiškosios nepilnamečių apsaugos komisijos l.e.p. sekretoriumi. Apie paskyrimą pranešta antradienį, birželio 22 d.

Iš Anglijos kilęs kunigas Andrew Small, buvęs JAV vyskupų patarėjas ekonomikos plėtros klausimais ir Popiežiškųjų misijų draugijų direktorius patikino, jog nauja komisijos darbo fazė reiškia, kad taip pat Romos kurijai tenka reikšmingas vaidmuo nepilnamečių apsaugos sferoje.

Svarbu įsiklausyti į visus nukentėjusius – išnaudojimo nusikaltimai stipriai paveikė, o kai kuriais atvejais žiauriu būdu palaužė jų gyvenimą. Būtent komisija nuspręsdama būsimus veiklos žingsnius turės sudaryti sąlygas, kad žmonės galėtų šiais klausimais kreiptis į Bažnyčią, žinodami, kad atskaitomybės struktūros yra prieinamos ir skaidrios, kad galima įrodyti, jog Bažnyčios įsipareigojimas saugiai aplinkai kurti yra ne tušti žodžiai, ne teorija, o konkretūs veiksmai, pasakė portalui „Vatican News“ t. Andrew Small.

2019 metais popiežiaus Vatikane surengtas visų Bažnyčių vyskupų viršūnių susitikimas nepilnamečių apsaugos tema buvo pamatinis įvykis, sustiprinęs Bažnyčios kovą ir nepilnamečių apsaugą. Ką dar galima nuveikti šioje sferoje?

Pasak t. A. Small, šiuo metu reikia patikrinti, kas veikia ir kas neveikia įgyvendinant nepilnamečių apsaugą. Popiežiškoji komisija jau vykdo šį uždavinį. Tačiau būtina išplėsti apsaugos ratą, kad jis apimtų ne tik nepilnamečius, bet ir kitus pažeidžiamus asmenis. Be to, būtinumas reikalauti Bažnyčios lyderių atskaitomybės tampa vis labiau prioritetinis, pasakė naujasis Popiežiškosios nepilnamečių apsaugos komisijos sekretorius.

Popiežius Pranciškus 2014 metais įkūrė Popiežiškąją nepilnamečių apsaugos komisiją, pavesdamas jai uždavinį rūpintis nepilnamečių apsauga visos Bažnyčios mastu, teikti pasiūlymus, kaip geriau juridiškai ir praktiškai spręsti šioje srityje atsirandančius sunkumus ir gydyti žaizdas, sukeltas kunigų pedofilijos atvejų. Popiežius 2017 metais pagal komisijos siūlymą paskelbė motu proprio „Come una madre amorevole“ („Kaip mylinti motina“), kuriuo sustiprino Bažnyčios įsipareigojimą užtikrinti nepilnamečių apsaugą.

„Bažnyčia, kaip mylinti motina, myli visus savo vaikus, tačiau ypač rūpinasi ir prižiūri mažiausius ir negalinčius apsiginti. Tai uždavinys, kurį pats Kristus pavedė visai krikščionių bendruomenei“, – parašė popiežius teisės akte motu proprio, kurio vienas punktas numato, kad  vyskupai, kurie pasielgė aplaidžiai nepilnamečių ir kitų pažeidžiamų asmenų seksualinio išnaudojimo atvejais, bus pašalinami iš pareigų. 

Kanonų teisės kodeksas jau anksčiau numatė galimybę pašalinti vyskupus iš bažnytinių pareigybių „dėl svarbių priežasčių“. Popiežius papildė šias normas nurodydamas, kad „svarbioms priežastims“ taip pat būtų priskirtas aplaidumas nepilnamečių seksualinio išnaudojimo atveju. Esant rimtų įtarimų, kompetentinga Romos kurijos kongregacija galės pradėti vyskupo, eparcho ar vienuolijos vyresniojo veiklos tyrimą, galintį pasibaigti pašalinimo dekretu. Galutinį sprendimą turės tvirtinti pats popiežius, pasitaręs su atitinkama juristų kolegija, sakoma motu proprio „Come una madre amorevole“. (SAK / Vatican News)

2021 birželio 22, 15:43