Paieška

Kardinolas Pietro Parolin Kardinolas Pietro Parolin 

Kardinolas P. Parolin: Šventasis Sostas gerbia Italijos pasaulietiškumą

Gana didelį atgarsį Italijoje sukėlė Šventojo Sosto sprendimas pasiųsti Italijos užsienio reikalų ministerijai oficialią verbalinę notą, kuria buvo atkreiptas dėmesys, kad kai kurie šiuo metu Italijos parlamente svarstomo įstatymo dėl homofobijos ir transfobijos aspektai gali būti nesuderinami su Italijos ir Šventojo Sosto konkordatu.

Susirūpinimą sukėlė visų pirma tai, kad, jei nepakankamai aiškiai būtų apibrėžtas asmenų diskriminacijos dėl lytinės orientacijos draudimas, kai kas jį galėtų interpretuoti kaip draudimą tikintiesiems laikytis Bažnyčios moralinio mokymo apie žmogaus lytiškumą.

Spauda ir interneto portalai ėmė kaltinti Vatikaną nederamu kišimusi į Italijos vidaus reikalus. Iš Vatikano gautos notos klausimą, kalbėdamas parlamente, paminėjo ir Italijos premjeras Mario Draghi, kuri sakė, kad Italija yra pasaulietinė valstybė ir kaip tokia garantuoja laisvę ir teises visiems savo piliečiams, nepriklausomai nuo lytinės orientacijos, įsitikinimų ir religijos.

Portalui „Vatican News“ duotame interviu nesusipratimą komentavo Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolin. Pasak jo, notos pasiuntimas Italijos užsienio reikalų ministerijai neturi būti aiškinamas kaip spaudimas parlamentui ir juo labiau kaip reikalavimas blokuoti paties įstatymo priėmimą. Norėta tik atkreipti dėmesį, kad dabartinis įstatymo projektas turėtų būti patikslintas, kad jame neliktų vietos galimoms prieštaringoms interpretacijoms. Mes tikrai esame prieš bet kokią netoleranciją dėl lytinės orientacijos, įsitikinimų ar tikybos, sakė kardinolas. Esame tik susirūpinę dėl interpretacijos problemų, kurių galėtų atsirasti, jei būtų patvirtintas įstatymo tekstas, kurio kai kurie elementai yra suformuluoti netiksliai. Įstatymas turi būti labai preciziškas, kad teisėjas, kuris ateityje galimai juo remsis, turėtų labai aiškius parametrus, reikalingus sprendimui priimti.

Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas pridūrė, kad Šventasis Sostas Italiją tikrai pripažįsta ir gerbia kaip pasaulietinę valstybę. (JM / Vatican News)

2021 birželio 25, 13:50