Paieška

Mišios Vatikano bazilikoje Mišios Vatikano bazilikoje 

Kardinolas M. Gambetti: liturginiai veiksmai nėra privatūs

Liturginiai veiksmai nėra privatūs, visuomet pageidautina, kad kunigai koncelebruotų dalyvaujant tikintiesiems, tačiau galimos išimtys ir į jas bus atsižvelgta, sako Šv. Petro bazilikos arkikunigas kardinolas Mauro Gambetti. Jis notoje patikslino Vatikano valstybės sekretoriato kovo mėnesį paskelbtas normas dėl liturginių apeigų šventovėje, kuri iškilusi virš apaštalo šv. Petro kapo. Kai kuriuos notoje iškeltus punktus kardinolas M. Gambetti patikslino pokalbyje portalui „Vatican News“ .

Kardinolas M. Gambetti, popiežiaus vardu atsakingas už pastoraciją ne tik Šv. Petro bazilikoje, bet visoje Vatikano miesto valstybės teritorijoje, notoje atkreipė dėmesį į rytmetinių Mišių aukojimo tvarką Vatikano bazilikoje. Jas dvasininkai aukoja kasdien nuo 7 val. iki 9 val., pageidautina, kad jos pagal galimybes būtų koncelebruojamos, patikino M. Gambetti, prisimindamas, kad dar neseniai daugelis kunigų rytmečio Mišias aukodavo pavieniui ir privačiai, be tikinčiųjų dalyvavimo.

Kunigai nuo 7 iki  9 val. gali koncelebruoti Mišias, aukojamas paskirtu laiku ir numatytose vietose. Galimos išimtys dėl parinktos Mišių aukojimo vietos, pvz. bazilikoje palaidojo šventojo minėjimo proga ar kai tuo pačiu metu daugiau piligrimų grupių, kai aukojama kita kalba ar pagal ekstraordinarinę formą.

Mišių aukojimo Šv. Petro bazilikoje tvarka suteikia progą prisiminti Eucharistijos šventimo prasmę ir vertę, kuri atitinka Bažnyčios Tradiciją, parašė notoje kardinolas M. Gambetti, prisimindamas Vatikano II Susirinkimo tėvų mokymą konstitucijoje „Sacrosanctum Concilium“: „Liturginiai veiksmai nėra privatūs veiksmai, o apeigos Bažnyčios, kuri yra „vienybės sakramentas“ – t. y. susirinkusi ir vyskupo vedama šventoji tauta. Todėl tinkamesnė aukojimo forma yra bendruomeninis celebravimas su aktyviu tikinčiųjų dalyvavimu, o ne individualus ir vos ne privatus aukojimas taip, kad bet kokios Mišios visada būtų viešos, bendruomeninės ir skirtos sakramentų suteikimui“.

Esu tikras, kad įvesta nauja tvarka suteiks kiekvienam kunigui ir kiekvienam tikinčiajam galimybę gražiai dalyvauti Šv. Petro bazilikoje aukojamose Mišiose, pareiškė kardinolas M. Gambetti. (SAK / Vatican News)

2021 birželio 22, 15:01