Paieška

Popiežius įteikia palijus arkivyskupams Popiežius įteikia palijus arkivyskupams 

Karagandos vyskupija: vikaras paskirtas vyskupu augziliaru

Popiežius antradienį, birželio 29 dieną, palaimino naujų arkivyskupų metropolitų palijus ir paskyrė penkis naujus vyskupus Indijoje, Filipinuose ir Kazachastane.

Popiežius Karagandos vyskupu auziliaru paskyrė šios vyskupijos generalinį vikarą kun. Yevgenijy Zinkovsky, kuriam liepos 27 dieną sukanka 46 metai.

Vyskupas nominatas gimė šiaurinio Kazachstano Akmolos srities kaime Šortandyje, pradžios ir vidurinę mokyklą baigė Gniezne, Lenkijoje, 1999 m. buvo įšventintas kunigu, dirbo vikaru Karagandos šv. Juozapo katedros parapijoje, 2001–2003 m. Romoje studijavo filosofiją Popiežiškajame universitete „Santa Croce“, vėliau ėjo klebono pareigas Balkašo ir Temirtau parapijose. 2011 m. paskirtas vyskupijos kurijos kancleriu, nuo 2015 m. ėjo Karagandos generalinio vikaro pareigas. 2018 m. apgynė filosofijos daktaratą Popiežiškajame Šv. Jono Pauliaus II universitete, Krokuvoje.

Popiežius antradienį apaštalų šv. Petro ir Pauliaus iškilmės Mišių Šv. Petro bazilikoje pradžioje palaimino 34 naujų arkivyskupų metropolitų palijus. Po Mišių jis juos įteikė dvylikai jose dalyvavusių arkivyskupų. Jiems ir kitiems, naujiems metropolitams palijų– Gerojo ganytojų simbolį – iškilmingai užvilks apaštališkieji nuncijai arkivyskupų metropolitų katedrose. (SAK / Vatican News)

2021 birželio 29, 12:53