Paieška

Dekretas dėl katalikiškų asociacijų vadovų mandatų trukmės

Šventojo Sosto Pasauliečių, šeimos ir gyvybės dikasterija paskelbė dekretą, kuriuo nurodoma, kad tarptautinių katalikiškų judėjimų ir asociacijų vadovų mandatai privalo turėti aiškiai apibrėžtą trukmę.

Dekrete nurodoma, kad judėjimų ir asociacijų vadovų mandatai negali trukti ilgiau kaip 10 metų. Ši norma taikoma visos Bažnyčios mastu veikiantiems judėjimams ir asociacijoms, tai yra tiems, kurių steigimą patvirtino Šventasis Sostas. Atsižvelgiant į ypatingą judėjimų ir sambūrių steigėjų vaidmenį, jie gali būti atleisti nuo mandato trukmę apribojančios normos galiojimo. Tačiau tam reikalingas Šventojo Sosto sutikimas, kuris gali būti suteikiamas tik tuo atveju, kai jo prašoma dėl judėjimo ar asociacijos gerovės ir kai tam pritaria paties judėjimo ar asociacijos vadovybės narių dauguma.

Kartu su dekretu paskelbtoje aiškinamojoje notoje sakoma, jog sprendimu apibrėžti vadovų mandatų trukmę norima paskatinti sveiką rotaciją vadovų postuose, kad vadovavimo misija būtų vykdoma kaip autentiška tarnystė. Kol nebuvo aiškiai apibrėžtos vadovų įgaliojimų trukmės, būta piktnaudžiavimų, funkcijų centralizavimo, asmenų susireikšminimo atvejų, kurie sukėlė rimtų asmens orumo ir laisvės pažeidimų. Blogas valdžios vykdymas neišvengiamai sukelia įtampą ir konfliktus, kurie žaloja bendrystę ir kenkia misionieriškumui. Antra vertus, patirtis aiškiai rodo, kad vadovų kaita pagyvina asociacių ir judėjimų veiklą, skatina ištikimybę savo charizmai, padeda atidžiau skaityti laiko ženklus, įkvepia naujo misionieriško uolumo.

Šventojo Sosto dienraščio „L’Osservatore Romano” skelbiamame  straipsnyje jėzuitas Ulrichas Rhode, Popiežiškojo Grigaliaus universiteto Kanonų teisės fakulteto dekanas ir Pasauliečių, šeimos ir gyvybės dikasterijos konsultantas, nurodo, kad šiuo metu yra 109 dikasterijos įkurti arba pripažinti katalikiški judėjimai ir sambūriai. Daugeliui šių asociacijų teks sušaukti suvažiavimus ir pagal dekretu įvedamą normą pakeisti savo įstatus. Pirmiausia turės tai padaryti tos asociacijos, kurių vadovų mandatų trukmės ribos jau yra viršytos. Tėvas U. Rhode paaiškino, kad penktadienį paskelbtu dekretu įvedama norma saisto tarptautinius judėjimus ir sambūrius. Vyskupijų ar nacionaliniu mastu įkurtoms asociacijoms ji netaikoma, tačiau ir pastarosios gali prie jos prisiderinti. (JM / Vatican News)

2021 birželio 11, 12:55