Paieška

Arkivyskupas Ivanas Jurkovičius   Arkivyskupas Ivanas Jurkovičius  

Šventojo Sosto atstovas JTO: migracija darys vis didesnę įtaką mūsų gyvenimui

Sveikata yra pagrindinis bendrasis gėris – tai viena svarbiausių pamokų, kurias turėtume įsiminti po COVID-19 pandemijos patirties. Ši dramatiška pamoka mums taip pat padeda aiškiau matyti, kokiais stipriais tarpusavio priklausomybės ryšiais yra susaistyta visa žmonija, sakė nuolatinis Šventojo Sosto stebėtojas Jungtinių Tautų Organizacijoje Ženevoje arkivyskupas Ivanas Jurkovičius, kalbėdamas pasitarime migracijos klausimais.

Arkivyskupas, kartodamas popiežiaus Pranciškaus žodžius, kalbėjo apie teisingo vakcinų paskirstymo tarp pasaulio šiaurės ir pietų būtinumą. Popiežius yra pasakęs, jog negalime leisti, kad įvairios naujos uždaro nacionalizmo formos trukdytų mums gyventi kaip tikrai žmonių šeimai. Popiežius ne kartą prašė tarptautinę bendruomenę sudaryti sąlygas, kad vakcinos būtų prieinamos visiems. Sveikatos apsauga turi būti suvokiama ne kaip privilegija, bet kaip visiems žmonėms priklausanti teisė. Sveikatos apsauga niekada neturi būti naudojama kaip politinio poveikio priemonė. Jos veikimą turi reguliuoti nediskriminuojantys įstatymai, atsižvelgiantys į žmogaus teises ir kiekvieno žmogaus kiekvienoje gyvenimo stadijoje orumą.

Šventojo Sosto atstovas paminėjo ir klimato kaitos reiškinį, kurio viena vis labiau tarptautiniame gyvenime juntamų pasekmių yra milijonų žmonių sprendimai palikti savo namus, svetur ieškoti geresnių gyvenimo sąlygų, nepaisant su persikėlimu susijusių pavojų. Turi būti aišku, kalbėjo arkivyskupas, jog migracija, kad ir kokios būtų jos priežastys, vaidins vis didesnį vaidmenį pasaulio ir mūsų visuomenių gyvenime. Todėl, suprantant dramatiškas pandemijos pamokas, jau dabar laikas iš naujo permąstyti kai kuriuos žmonių sambūvio kriterijus, žiūrėti į juos brolybės ir solidarumo žvilgsniu. (JM / Vatican News)

2021 gegužės 29, 11:03