Paieška

Popiežius pasveikino naujus šveicarų gvardiečius

Gegužės 6-oji tradiciškai šventinė diena Vatikane jau ilgiau nei penkis amžius tarnaujančiai Šveicarų gvardijai: šią dieną prisimenama 1527 metais popiežių gynusių šveicarų karių narsa. Priešiškai kariuomenei užėmus Romą 147 gvardiečiai tą dieną padėjo galvas. Simboliškai šią dieną nauji gvardiečiai duoda priesaiką. Šiemet gvardiečių korpusas pasipildė 34 jaunais vyrais, kuriuos, kartu su jų šeimų nariais, pasveikino ir popiežius Pranciškus.

Naujieji gvardiečiai dieną pradėjo šv. Mišiomis Šv. Petro bazilikoje, kurioms vadovavo Popiežiaus valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolin.

Homilijoje jis linkėjo, kad speciali šveicarų korpuso misija tarnauti šv. Petro įpėdiniui jo nariams taip pat būtų gyvenimo ir augimo tikėjime proga, dalyvavimas Bažnyčios bendrystėje ir misijoje.

„Tai nebūtinai reiškia išvykti į tolimiausius kraštus, bet liudyti Jėzų ten, kur esame, romiai, paprastai ir ypač savo pavyzdžiu tiems, kuriuos sutinkame, ir ten, kur gyvename“, – sakė kardinolas Parolin.

Po kelių valandų naujuosius šveicarų gvardiečius ir jų šeimų narius, kurių skaičius dėl pandemijos, deja, buvo ribojamas, pasveikino popiežius Pranciškus.

„Kaip gerai žinote, Šveicarų gvardijos funkcija, nors ir karinio pobūdžio, taip pat yra speciali tarnystė popiežiui ir Apaštalų Sostui visos Bažnyčios labui. Dėl to faktas, kad jaunuoliai renkasi dosniai kelerius metus paskirti Petro įpėdiniui ir bažnytinei bendruomenei, pelno didelį dėkingumą. Kartais Viešpats kai kuriuos iš jūsų pakviečia sekti Juo kunigystės ar pašvęstojo gyvenimo keliu, pasinaudodamas būtent tarnybos metu supurenta derlinga dirva. Kiti priima santuokos pašaukimą ir sukuria savo šeimą. Kartu su jumis dėkoju Viešpačiui, kiekvieno gėrio šaltiniui, už skirtingas jums patikimas dovanas ir pašaukimus, meldžiu, kad dabar pradedantys savąją tarnybą iki galo atsilieptų į Kristaus kvietimą, ištikimai ir dosniai jį sektų“, – sakė Šventasis Tėvas.

„Prisiekiu tarnauti ištikimai, lojaliai ir garbingai valdančiam popiežiui ir teisėtiems jo įpėdiniams, visomis jėgomis juos ginti, jei būtina, ir gyvybės auka“, – ištaria naujieji šveicarų gvardiečiai, kurių priesaikos ceremoniją taip pat galima stebėti virtualiai „Vatican News“ portale ir oficialioje gvardiečių interneto svetainėje.

Tai džiugi ir iškilminga šventė. Gvardiečiai priesaikos proga pasipuošia savo spalvingiausia uniforma, kurią papildo ir viršutinę kūno dalį dengiantys šarvai, plunksnomis puošti šalmai. Ją galima išvysti tik kitomis dvejomis progomis – per velykinį arba kalėdinį popiežių sveikinimą.

Vis tik būtų klaidinga manyti, jog Šveicarų gvardijos vaidmuo apsiriboja dalyvavimu ceremonijose. Tai tikri kariai: visi gvardiečiai jau yra užbaigę karinę tarnybą Šveicarijos kariuomenėje, nuolatos dalyvauja pratybose, mankštinasi, dalyvauja pratybose, naudojasi šiuolaikinėmis technologijomis, kad pavojaus atveju būtų pasirengę greitai reaguoti, kartu su Vatikano žandarmerijos tarnyba ir Italijos valstybės saugumo tarnybomis.  (RK / Vatican News)

2021 gegužės 06, 15:08