Paieška

Pašvęstojo gyvenimo dienos Mišios 2020 02 01 Pašvęstojo gyvenimo dienos Mišios 2020 02 01 

Popiežius: Bažnyčia graži, nes Viešpats ją myli

Popiežius Pranciškus parašė pratarmę knygai „Kaip druska ir raugas. Pašvęstojo gyvenimo teologijos užrašai“. Vatikane išleistos knygos autoriai – du tėvai pranciškonai Valentino Natalini ir Ferdinando Campana – apžvelgia Bažnyčios mokymą apie pašvęstąjį gyvenimą, komentuodami jį aukos, pranašystės, misijos, liturgijos, eschatologijos, dvasingumo, šventumo, sekimo Švč. M. Marijos ir šv. Juozapo pavyzdžiu aspektais.

Bažnyčia yra graži, nes ją myli jos Sutuoktinis ir Viešpats, rašo popiežius pratarmėje. Jaunikio meilė ją padarė vaisingą, gražią ir laimingą. Pasak Pranciškaus, šie trys bruožai neturi būti nei atskirai vienas nuo svarstomi, nei juo labiau supriešinami. Panašiai ir įvairios pašvęstųjų charizmos neturi būti suvokiamos nei kaip tarpusavyje kovojančios, nei vienos nuo kitų atskirtos, kaip salos, pasimetusios plačiame vandenyne, ar pilys, iškilusios nepasiekiamuose kalnuose.

Žinome, kad Bažnyčios istorijoje būta tamsių puslapių, prievartos ir įvairių klaidų. Būta ir kraštutinio klerikalizmo, ir visiško supasaulėjimo, kurie liudijo ne pašaukimą tarnauti, bet išdidumą ir galios troškimą. Būta ir įsivaizdavimo, kad vienų pasirinktas tobulumo siekimo kelias yra geresnis už kitus kelius. Tačiau Dievo tauta yra apdovanota gera dvasine uosle ir ji greitai susigaudo, kas yra vertinga, o kas ne. Popiežius linki, kad ir šio teksto skaitymas padėtų pagilinti Šventosios Motinos Bažnyčios slėpinį. (JM / Vatican News)

2021 gegužės 13, 13:22