Paieška

Vesako šventė Borobuduro šventykloje, Magelange, Indonezijoje Vesako šventė Borobuduro šventykloje, Magelange, Indonezijoje 

Popiežiškoji taryba pasveikino budistus Vesako šventės proga

Brangūs draugai, linkime džiaugsmo, ramybės ir vilties viso pasaulio budistams Gautamos Budos gimimo, nušvitimo ir mirties šventės – Vesako – proga, parašė sveikinimo laiške Popiežiškosios tarpreliginio dialogo tarybos vadovai.

Paminėję žmonijos išgyvenamą pandemijos tragediją tarybos vadovai išreiškė viltį, kad visų religijų išpažinėjai bendradarbiaus naujais būdais tarnaudami žmonijos bendruomenei. Jie prisiminė popiežiaus mintis, išsakytas enciklikoje Fratelli tutti, jog ypač reikia visuotinio solidarumo, leidžiančio žmonijai kartu įveikti jai gresiančias sunkias krizes, „nes niekas neišsigelbėja vienas“.

Popiežiškoji tarpreliginio dialogo taryba jau daugiau kaip dvidešimt penkerius metus reguliariai sveikina viso pasaulio budistus jų pagrindinės metinės religinės šventės proga.

Šiemet tarybos vadovai sveikinime atkreipė dėmesį į budistų mokymą apie keturias dangiškąsias dorybes, arba tauriąsias tiesas, ugdančias solidarumą ir nuoširdų rūpestingumą. Brahma Viharos ragina savo pasekėjus liudyti beribę meilę visai kūrinijai. Buda kviečia „skubėti daryti gerus darbus“, „mintimis atsiriboti nuo blogio“, nes „nesiryžtantys vykdyti gerų darbų linksta daryti pikta“.

Dramatiška pandemijos situacija tepaskatina stiprinti draugystės ryšius, vienyti žmonijos šeimą, ugdyti atjautos ir solidarumo kultūrą. Žvelkime į ateitį su viltimi ir ramybe, palinkėjo Vesako šventės proga Popiežiškosios tarpreliginio dialogo tarybos pirmininkas kardinolas Miguel Ángel Ayuso Guixot ir sekretorius kun. Indunil Janakaratne Kodithuwakku Kankanamalage. (SAK / Vatican News)

2021 gegužės 26, 12:30