Paieška

Pirmadienį įvyko konsistorija dėl būsimų kanonizacijų

Pirmadienio rytą Vatikane įvyko popiežiaus Pranciškaus sušaukta kardinolų konsistorija dėl septynių palaimintųjų skelbimo šventaisiais.

Konsistorijoje dalyvavusiems kardinolų kolegijos nariams pritarus, netolimoje ateityje šventaisiais bus skelbiami: Lozorius Devasahayam, pasaulietis kankinys, gyvenęs aštuonioliktajame amžiuje Indijoje; Cezaris de Bus, kunigas, gyvenęs šešioliktajame amžiuje Prancūzijoje; Ludvikas Marija Palazzolo, kunigas, gyvenęs devynioliktajame amžiuje Italijoje; Justinas Marija Russolillo, kunigas, gyvenęs aštuonioliktojo ir devynioliktojo amžių sandūroje Italijoje; Karolis de Foucauld, prancūzas kunigas, dvidešimtojo amžiaus pradžioje nužudytas Alžyre; Jėzaus Marija Pranciška, italė vienuolė, devynioliktajame amžiuje mirusi Urugvajuje ir Marija Dominyka Mantovani, italė vienuolė, gyvenusi devynioliktajame amžiuje. Būsimos kanonizacijos iškilmės data,  dėl pandemijos, dar nenustatyta. (JM / Vatican News)

2021 gegužės 03, 13:43