Paieška

Peruietė kankinė bus skelbiama palaimintąja

Šeštadienio rytą popiežius Pranciškus priėmė Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektą kardinolą Marcello Semeraro ir, susipažinęs su jo pristatyta septynių beatifikacijos ir kanonizacijos bylų eiga, patvirtino su šiomis bylomis susijusius kongregacijos dekretus.

Vienu iš septynių dekretų patvirtinama peruietės vienuolės sesers Marijos Augustinos Rivas Lopez, 1990 m. nužudytos iš neapykantos tikėjimui, kankinystė. Artimiausiu metu bus nustatyta kankinės beatifikacijos data.

Kitais dekretais patvirtinamos šešių devynioliktajame ir dvidešimtajame amžiuje  Italijoje, Ispanijoje, Lenkijoje ir Vengrijoje gyvenusių kandidatų į palaimintuosius – trijų kunigų, dviejų seserų vienuolių ir vieno kataliko pasauliečio – herojiškos dorybės. (JM / Vatican News)

2021 gegužės 22, 13:44