Paieška

Changing media in a changing world Changing media in a changing world 

Konferencija apie tikėjimo perdavimą skaitmeniniame pasaulyje

Šventojo Sosto komunikacijos dikasterija pakvietė į internetinę konferenciją tema „Tikėjimo komunikacija skaitmeniniame pasaulyje“. Šiuo renginiu „Zoom“ platformoje penktadienio, gegužės 21 d., popietę bus bus paminėtos Šventojo Sosto pastoracinės instrukcijos apie visuomenės komunikavimo priemones penkiasdešimtosios metinės.

Instrukcija „Communio et progressio“ („Bendrystė ir pažanga“), vadinama Bažnyčios medijų darbo chartija, nepaisant kai kurių nūdieną savaime suprantamų įžvalgų, nėra praradusi aktualumo. Šis dokumentas paskelbtas 1971 metų gegužės 23 dieną minint penktąją Pasaulinę socialinių komunikacijų dieną. Nors jau buvo praėję penkeri metai nuo Vatikano Antrojo susirinkimo pabaigos, instrukcija parengta Susirinkimo nurodymu.

Instrukciją rengė žinomi komunikacijos ekspertai, žurnalistai, režisieriai ir leidėjai. Keturiuose instrukcijos skyriuose kalbama apie visuomenės komunikavimo priemonių – spaudos, kino, radijo ir televizijos – svarbiausius tikslus: visuomenės bendrystę ir pažangą, joje paliudytas Bažnyčios atsivėrimas pasauliui, pripažinta viešosios nuomonės, žodžio laisvės ir vidinio dialogo Bažnyčioje svarba.

„Kaip gyvam organizmui, Bažnyčiai reikia viešosios nuomonės, kylančios iš jos narių pokalbio. Tiktai tada galima jos mąstymo bei veiklos pažanga. Jei Bažnyčioje nebūtų viešosios nuomonės, jos gyvenimui kažko labai trūktų. Dėl to būtų kalti ganytojai ir tikintieji. Todėl katalikai turėtų būti visiškai tikri, kad iš tiesų turi nuomonės reiškimo laisvę“. („Communio et progressio“ 115–116) 

Popiežiškoji visuomenės komunikavimo komisija patikino, jog Susirinkimas pageidavo, kad instrukcijos publikavimas reikštų ne tiek tam tikros stadijos pabaigą, kiek naujos pradžią.

Šventojo Sosto komunikacijos dikasterijos internetinėje konferencijoje penktadienį bus aptariami iššūkiai nūdienos skaitmeninei komunikacijai: perėjimo nuo socialinės į skaitmeninę komunikaciją implikacijos ugdymui ir visuomenei, komunikacijos dvasingumas skaitmeninėje kultūroje, jaunimo ugdymo klausimai skaitmeninėje aplinkoje. Įvadinę kalbą pasakys dikasterijos prefektas Paolo Ruffini. Po ekspertų išsakytų minčių vyks internetinė diskusija.

„Dievo tauta vis geriau suvokia, kokia pareiga ir atsakomybė jai tenka, nes niekada anksčiau neturėjo tokių didelių ir tiek daug galimybių kaip dabar laiduoti, kad visuomenės komunikavimo priemonių galia tarnautų visos žmonijos gerovei, vadinamojo trečiojo pasaulio šalių pažangai, broliškai tautų bendrystei ir Išganymo naujienos skelbimui, kad Išganytojas Kristus būtų liudijamas ligi žemės pakraščių. („Communio et progressio“ 182).“

(SAK / Vatican News)

2021 gegužės 20, 13:20