Paieška

Kardinolų koncistorija Kardinolų koncistorija 

Skelbiama būsima palaimintųjų kanonizacija

Popiežius kanonizuos septynis palaimintuosius – skelbimo šventaisiais data paaiškės gegužės 3 d. konsistorijoje, į kurią Popiežiaus liturginių apeigų vadovas pakvietė visus Romoje gyvenančius ar tą dieną Romoje būsiančius kardinolus.

Konsistorijos metu bus išklausytas kardinolų pritarimas dėl septynių palaimintųjų – vieno pasauliečio, keturių kunigų ir dviejų moterų vienuolių – skelbimo šventaisiais. Ta proga bus paskelbta kanonizavimo data.

Būsimi šventieji:

pal. Lozorius Devasahayam, pasaulietis kankinys, gyvenęs aštuonioliktajame amžiuje Indijoje;

pal. kun. Cezaris de Bus, Krikščioniškosios doktrinos kongregacijos steigėjas, gyvenęs šešioliktajame amžiuje Prancūzijoje;

pal. kun. Ludvikas Marija Palazzolo, Neturtėlių seserų kongregacijos steigėjas, gyvenęs devynioliktajame amžiuje Italijoje;

pal. kun. Justinas Marija Russolillo, Dieviškųjų pašaukimų kongregacijų, vyrų ir moterų, steigėjas, gyvenęs devynioliktojo ir aštuonioliktojo amžių sandūroje Italijoje;

pal. kun. Karolis de Foucauld, gyvenęs Prancūzijoje ir dvidešimtojo amžiaus pradžioje nužudytas Alžyre;

pal. sesuo Jėzaus Marijos Pranciška (Anna Maria Rubatto), Loano kapucinių vienuolių kongregacijos steigėja, gyvenusi devynioliktajame amžiuje Italijoje ir mirusi Urugvajaus sostinėje;

pal. sesuo Marija Dominyka Mantovani, Šventosios šeimos mažųjų seserų steigėja, gyvenusi devynioliktajame amžiuje Italijoje. (SAK / Vatican news)

2021 balandžio 26, 12:19