Paieška

Protestas prieš karą Sirijoje Protestas prieš karą Sirijoje 

Vatikano iniciatyva skatina visuotines paliaubas

Šventojo Sosto Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterija ir Vatikano COVID-19 komisijos virtualus renginys, skatinantis paliaubas pasaulio mastu, pristato konkrečius būdus, kaip vykdyti nusiginklavimą, ir išryškina ekumeninio bei tarpreliginio dialogo vaidmenį.

Nusiginklavimo skatinimas pandemijos metu – ši tema susies renginius, kuriais siekiama atkreipti dėmesį į būtinybę sustabdyti prekybą ginklais ir jų platinimą palaikant popiežiaus Pranciškaus ir Jungtinių Tautų raginimą siekti visuotinių paliaubų.

Tai Šventojo Sosto Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterijos ir Vatikano COVID-19 komisijos iniciatyva, bendradarbiaujant su Londono SOAS universiteto Strateginės nusiginklavimo koncepcijos studijų centru.

Pirmasis virtualus susitikimas, vyksiantis kovo 23 d., suburs įvairių religijų atstovus ir tyrėjus, kurie diskutuos, kaip skatinti globalias paliaubas stabdant ginklų gamybą ir platinimą. Organizatoriai sako, kad iniciatyva norima pasiūlyti tarptautinei bendruomenei ir religiniams lyderiams konkrečias galimybes, padėsiančias žengti integralaus nusiginklavimo keliu, atsiliepiant į popiežiaus encikliką „Fratelli tutti“.

Popiežius Pranciškus ne kartą parėmė apeliaciją dėl visuotinių paliaubų kilus COVID-19 pandemijai. 2020 m. liepos mėn. kreipdamasis į tikinčiuosius per „Viešpaties angelo“ maldą jis paminėjo, kad  sveikintinas kvietimas kuo greičiau imtis visuotinių paliaubų, jis leistų įsigalioti ramybei ir saugumui, kurie būtini norint užtikrinti skubiai reikalingos humanitarinės pagalbos teikimą.

Šie popiežiaus žodžiai nuskambėjo po JT generalinio sekretoriaus pasiūlymo imtis paliaubų globaliu mastu, o JT saugumo tarybos nariai vienbalsiai priėmė rezoliuciją, raginančią nedelsiant visuotinai nutraukti bet kokius vykdomus karo veiksmus. Rezoliucija, priimta 2020 m. liepos 1 d., ragina visus ginkluotų konfliktų dalyvius prisijungti prie „ilgalaikės humanitarinės pauzės“, kad būtų galima teikti pagalbą šalims, kovojančioms su COVID-19 pandemija.

Pirmojoje virtualaus seminaro sesijoje kalbės Šventojo Sosto valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolin ir Šventojo Sosto Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterijos prefektas kardinolas Peter Turkson, tarptautinių studijų ir diplomatijos ekspertai. Antroji sesija bus skirta tarptautinei teisei ir konkretiems metodams siekiant nusiginklavimo. Apie tai pranešimus skaitys nusiginklavimo ekspertai bei Šventojo Sosto nuolatinis stebėtojas JTO Ženevoje arkivyskupas Ivan Jurkovič.

Trečioji sesija skirta diskusijoms, kokį vaidmenį ekumeninis ir tarpreliginis dialogas gali atlikti siekiant nusiginklavimo. Apie tai kalbės Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pirmininkas kardinolas Kurt Koch, Popiežiškosios tarpreliginio dialogo tarybos pirmininkas kardinolas Miguel Ayuso Guixot, įvairių krikščioniškų konfesijų bei kitų religijų atstovai.

Virtualiame seminare, kuris vyks anglų kalba, dalyvaus ir kitų Vatikano tarybų bei tarptautinių organizacijų atstovai. Renginys bus transliuojamas Šventojo Sosto Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterijos jutubo paskyroje „Vatican IHD“: www.youtube.com/VaticanIHD.

2021 kovo 22, 13:48