Paieška

„Patris corde“, Vatikano leidyklos leidinys „Patris corde“, Vatikano leidyklos leidinys 

Vatikane „Patris corde“ išleistas atskiru leidiniu

„Patris corde“ – tai popiežiaus Pranciškaus laiškas, paskelbtas šv. Juozapui skirtų metų proga. Lietuvoje laiško teksto vertimą savo portale paskelbė Lietuvos Vyskupų Konferencija. Vatikano leidykla apaštališkąjį laišką, nors jis trumpas, išleido atskira knyga, kartu su kitais papildomais tekstais.

Apaštališkasis laiškas dedikuotas šv. Juozapui jo paskelbimo Bažnyčios globėju 150-ųjų metinių proga. 1870 metų gruodžio 8 dieną Bažnyčios globėjo titulą Mergelės Marijos sužadėtiniui Juozapui suteikė tuometinis popiežius pal. Pijus IX. Popiežių mokyme po Mergelės Marijos jokiam kitam šventajam neskiriamas toks didelis dėmesys, kaip šv. Juozapui.

Popiežius Pranciškus laiške apžvelgia tik keliose Evangelijos eilutėse minimo šv. Juozapo žinią, savo pirmtakų pavyzdžiu išryškindamas centrinį šv. Juozapo vaidmenį išganymo istorijoje. Popiežius Pijus IX šv. Juozapą paskelbė Katalikų Bažnyčios globėju, garbingasis Dievo tarnas Pijus XII jį paskelbė Darbininkų globėju, šv. Jonas Paulius II šv. Juozapą pavadino Atpirkėjo globėju.

Naujas veikalas itališkai siūlo skaitytojams ne tik popiežiaus Pranciškaus apaštališkąjį laišką, bet kartu ir minčių apie popiežių nuo Pijaus IX iki Pranciškaus dvasinius ryšius su šv. Juozapu ir kai kurias maldas šv. Juozapo malonėms išmelsti. (SAK / Vatican News)

2021 kovo 29, 14:45